Malaysia
banner background image

Notis Privasi Aplikasi
Philips Sonicare

Notis Privasi ini kali terakhir dikemas kini pada 14 Oktober 2022.

Aplikasi Philips Sonicare menasihatkan pengguna di seluruh dunia tentang cara untuk memperbaiki tabiat memberus gigi dan kebersihan mulut mereka (“Perkhidmatan”). Aplikasi ini menggunakan data peribadi yang dikumpulkan atau diproses oleh Philips Sonicare yang disambungkan dengan berus gigi (“Peranti”) dan/atau aplikasi tersebut.

 

Tujuan Notis Privasi ini untuk membantu anda memahami amalan privasi kami apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk maklumat dan data peribadi yang kami kumpul, sebab kami mengumpul data tersebut dan perkara yang kami lakukan dengan data itu, serta hak individu anda. Pengawal data peribadi anda di bawah Notis Privasi ini ialah Philips Oral Healthcare, LLC dengan alamat di 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA ("Philips", "kami" atau "kita").

 

Sila baca juga Notis Analitik dan Terma Penggunaan kami yang menerangkan terma di bawah semasa anda menggunakan Perkhidmatan kami.

Apakah Maklumat dan Data Peribadi yang kami kumpulkan dan untuk Tujuan mana?

Kami menerima atau mengumpulkan maklumat dan data peribadi, sebagaimana yang diterangkan dengan terperinci di bawah, apabila kami menyediakan Perkhidmatan kami, termasuk apabila anda mengakses, memuat turun dan memasang aplikasi ini. Kami mengaitkan data peribadi anda dengan pengecam unik.

account data

Data Peribadi Sensitif

Kami mengumpul data penjagaan mulut yang berikut:

 

 • Data pemberusan Peranti anda, termasuk rutin anda, maklumat sesi dan data sensor (seperti mod, kedudukan, pergerakan dan tekanan berus), paras bateri dan jenis kepada berus serta jangka hayat.

 • Butiran pemberusan anda, termasuk matlamat dan tabiat/aktiviti penjagaan mulut yang lain (seperti pemflosan dan pembilasan), jawapan menjawab kepada halaman Personalisasi kami dalam Soal Selidik Induksi dan Focus Area (Kawasan Tumpuan) (seperti pembentukan plak anda, kawasan pendarahan, penurunan gusi dan kaviti yang berpotensi); dan lokasi mula pemberusan anda (iaitu lokasi di dalam mulut anda tempat anda mula memberus).

 

Kami mengumpul data ini untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk menyediakan maklum balas dan panduan masa nyata semasa anda memberus; menghantar pemberitahuan tolak dan/atau mesej Dalam aplikasi berhubung dengan Perkhidmatan tersebut; memberi anda program tersuai untuk menangani tempat yang terlepas diberus dengan serta merta; menjejaki keberkesanan kepala berus anda dan memaklumkan kepada anda bila untuk menggantikan kepala berus anda; dan menghantar kepada anda peringatan tentang pencucian mulut atau pembersihan lidah. Kami mengaitkan maklumat penjagaan mulut anda dengan akaun anda.

 

Sebelum mengumpul apa-apa data sensitif, kami akan memaklumkan anda dan meminta persetujuan anda secara jelas menurut artikel 9.2.a. Peraturan (EU) 2016/679. Selain yang di atas, kami meminta anda agar tidak menghantar atau mendedahkan apa-apa data peribadi sensitif (contohnya, nombor keselamatan sosial, maklumat berkaitan asal kaum atau etnik, pandangan politik, agama, falsafah atau kepercayaan lain, kesihatan kehidupan seks atau orientasi seksual, ciri-ciri biometrik atau genetik, latar belakang jenayah atau keahlian kesatuan sekerja) kepada kami, pada atau melalui aplikasi ini, atau melalui apa-apa kaedah lain.

Click here to read moreClick here to read less

Data Akaun

Kami mengumpul data peribadi anda apabila anda membuka akaun. Anda boleh log masuk ke aplikasi ini menggunakan akaun Philips atau dengan menggunakan profil media sosial anda, termasuk akaun Apple anda.

 

 • Data peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk nama, alamat e-mel, negara, bahasa dan kata laluan anda. Kami juga memproses maklumat tentang penggunaan aplikasi anda, termasuk sesi, log masuk dan maklumat pengesahan anda, yang kami gunakan untuk mengurus akaun anda. Untuk pengguna negara China, kami mengumpul nombor telefon pengguna.

 

 • Jika anda memilih untuk log masuk melalui media sosial, data peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk profil asas awam anda (contohnya, foto profil, pengecam, jantina, URL profil, hari lahir, halaman utama dan lokasi) dan e-mel bagi tujuan pengesahan. Dalam hal ini, penyedia media sosial anda mungkin mengumpul maklumat tentang hakikat bahawa anda menggunakan aplikasi ini dan log masuk menggunakan akaun media sosial anda. Sila baca Notis Privasi penyedia media sosial anda (cth., Facebook, Google, Apple) untuk mengetahui tentang amalan privasi mereka, termasuk jenis data yang dikumpulkan oleh mereka dan cara mereka menggunakan, memproses dan melindungi data tersebut.

 

 • Kami menggunakan Data Akaun untuk mewujudkan dan mengurus akaun anda serta menyediakan Perkhidmatan peribadi. Anda boleh menggunakan akaun anda untuk log masuk dengan selamat ke aplikasi ini. Jika anda membuka akaun Philips untuk log masuk ke aplikasi ini, kami akan menghantar kepada anda e-mel alu-aluan untuk mengesahkan nama pengguna dan kata laluan anda, untuk berkomunikasi dengan anda apabila menjawab pertanyaan anda, untuk menghantar kepada anda pengumuman yang hanya berkaitan dengan perkhidmatan sahaja atau komunikasi pemasaran langsung sekiranya anda telah memberikan persetujuan. Anda juga boleh menggunakan akaun Philips anda untuk memesan atau mendaftar produk atau perkhidmatan Philips, menyertai promosi atau permainan, menyertai aktiviti media sosial yang berkaitan dengan promosi Philips (sebagai contoh, mengklik “suka” atau “kongsi”) dan menyertai pengujian atau tinjauan produk.

 

Oleh sebab kami menggunakan Data Akaun anda untuk menyediakan Perkhidmatan ini, kami menganggap pemprosesan ini sebagai perlu untuk melaksanakan kontrak yang anda menjadi satu pihak dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1. (b) Peraturan (EU) 2016/679.

Click here to read moreClick here to read less

cookies image

Kuki dan Analitik

Kami menggunakan kuki, tag atau teknologi yang serupa (“Kuki”) untuk mengendalikan, menyediakan, menambah baik, memahami dan menyesuaikan Perkhidmatan kami. Kuki membolehkan kami mengecam peranti mudah alih anda dan mengumpul maklumat serta data peribadi anda termasuk nombor peranti unik anda, alamat IP peranti mudah alih anda, jenis pelayar Internet mudah alih atau sistem operasi yang anda gunakan, sesi dan penggunaan data atau maklumat prestasi berkaitan perkhidmatan, iaitu maklumat tentang penggunaan aplikasi ini. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk menunjukkan kepada anda kandungan khusus negara (termasuk maklumat dalam bahasa tempatan anda).


Apabila anda memberikan persetujuan untuk membantu menambah baik aplikasi ini, kami mengumpul dan memproses data peranti mudah alih anda dan maklumat tentang penggunaan aplikasi anda seperti yang diperincikan dalam Notis Analitik kami, yang boleh anda temui di bawah tetapan aplikasi. Untuk berbuat demikian, kami mungkin akan menggunakan beberapa penyedia perkhidmatan yang memproses data aplikasi anda bagi pihak dan menurut arahan kami. Penyedia perkhidmatan kami menggunakan Kuki untuk membantu kami mengumpul maklumat anda. Sebelum kami menggunakan Kuki bagi tujuan analitik, kami akan meminta persetujuan anda sejajar dengan Artikel 6.1. (a) Peraturan (EU) 2016/679.

Click here to read moreClick here to read less

Data filled in by you

Penilaian dan Data Ulasan

Jika anda menulis ulasan atau menilai aplikasi ini di gedung aplikasi, kami mungkin memproses maklumat sedemikian untuk membalas komen dan pertanyaan anda, memahami perasaan anda semasa menggunakan aplikasi tersebut, membiasakan diri dengan persepsi umum anda tentang aplikasi dan jenama kami serta menggunakan maklumat tersebut untuk meningkatkan aplikasi. Kami hanya boleh melihat nama pengguna, penilaian, komen gedung aplikasi anda dan butiran lain yang anda putuskan untuk berkongsi dengan kami atau yang disediakan secara awam. Melainkan anda memerlukan kami berbuat demikian, kami tidak memautkan maklumat ini pada bukti kelayakan akaun anda atau apa-apa maklumat yang kami simpan daripada anda. Apabila anda memerlukan sokongan pelanggan, kami mungkin menggunakan data anda untuk membuat susulan tentang kes anda dan membimbing anda menerusi proses sokongan pelanggan kami. Kami menganggap pemprosesan penilaian dan data ulasan anda adalah berdasarkan kepentingan sah Philips dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1. (f) Peraturan (EU) 2016/679.

Data filled in by you

Data Sokongan Pelanggan

Apabila anda memerlukan sokongan pelanggan, kami mungkin akan meminta anda untuk menyediakan kami maklumat yang berkaitan dengan penggunaan anda bagi Perkhidmatan kami, termasuk interaksi anda dengan Philips dan cara menghubungi anda agar kami boleh menyediakan sokongan yang diperlukan. Kami mengendalikan dan menyediakan Perkhidmatan kami, termasuk menyediakan sokongan pelanggan dan menambah baik, membaiki serta menyesuaikan Perkhidmatan kami. Kami juga menggunakan maklumat anda untuk menjawab apabila anda menghubungi kami.

 

Kami menganggap bahawa pemprosesan data Sokongan Pelanggan anda sebagai perlu untuk melaksanakan kontrak yang anda menjadi satu pihak dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1.(b) Peraturan (EU) 2016/679. Dalam sesetengah keadaan, kami menganggap pemprosesan Data Sokongan Pelanggan anda sebagai berdasarkan kepentingan Philips yang sah dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1. (f) Peraturan (EU) 2016/679.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

Combined data

Data Gabungan

Kami mungkin akan menggabungkan data peribadi anda, termasuk Data Akaun dan Kuki, dengan data yang dikumpulkan semasa interaksi anda dan penggunaan saluran digital Philips seperti media sosial, laman web, e-mel, aplikasi dan produk yang berkaitan, termasuk alamat IP, Kuki, maklumat peranti mudah alih anda, komunikasi yang anda klik atau ketik, butiran lokasi dan laman web yang anda lawati.


Kami menggunakan Data Gabungan anda untuk menambah baik kandungan, kefungsian dan kebolehgunaan aplikasi, Peranti dan Perkhidmatan, serta untuk membangunkan produk dan perkhidmatan baharu. Dalam hal ini, kami menganggap pemprosesan Data Gabungan anda sebagai berdasarkan kepentingan Philips yang sah dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1. (f) Peraturan (EU) 2016/679. Sebelum memproses apa-apa Data Sensitif bagi tujuan yang disebutkan dalam bahagian ini, kami akan memaklumkan kepada anda dan meminta persetujuan anda secara jelas menurut artikel 9.2.a. Peraturan (EU) 2016/679. Kami mungkin akan menyatukan Data Gabungan anda, mengeluarkan data peribadi individu, bagi mencipta penerbitan, pembentangan, laporan atau komunikasi lain (pemasaran), yang boleh kami gunakan bagi tujuan dalaman dan luaran.

 

Jika anda memberikan persetujuan untuk menerima komunikasi promosi tentang produk, perkhidmatan, acara dan promosi Philips yang mungkin berkaitan dengan anda berdasarkan keutamaan anda dan tingkah laku dalam talian anda, kami mungkin akan menghantar kepada anda komunikasi pemasaran dan promosi melalui e-mel, telefon dan saluran digital lain, seperti aplikasi mudah alih dan media sosial. Untuk dapat menyesuaikan komunikasi ini mengikut keutamaan dan tingkah laku anda dan menyediakan anda dengan pengalaman yang lebih relevan dan peribadi, kami mungkin akan menganalisis Data Gabungan anda. Anda boleh memilih keluar dan menyahlanggan daripada komunikasi seumpama itu pada bila-bila masa. Sebelum menghantar komunikasi promosi kepada anda, kami akan meminta persetujuan anda sejajar dengan Artikel 6.1. (a) Peraturan (EU) 2016/679.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
Click here to read moreClick here to read less

Keizinan

Aplikasi ini mungkin akan meminta keizinan anda untuk mengakses keupayaan storan peranti mudah alih, sensor atau ciri lain anda (cth. foto, kalendar, kenalan, kamera, Wi-Fi, geo-lokasi atau Bluetooth). Kami memerlukan akses apabila diperlukan sahaja untuk menyediakan Perkhidmatan seperti yang diperincikan di bawah.

 

 •  Bluetooth. Aplikasi ini memerlukan sambungan Bluetooth untuk menyambungkan Peranti ke aplikasi. Pada bila-bila masa anda boleh menghalang sambungan Bluetooth anda melalui tetapan peranti mudah alih anda.
   
 • Kalendar. Jika anda mahu aplikasi ini untuk mengingatkan anda tentang janji temu pergigian anda yang akan datang, aplikasi ini akan memerlukan kebenaran anda untuk mengakses kalendar anda. Kami tidak akan menyalin atau menyimpan maklumat kalendar anda. Maklumat ini akan kekal dalam peranti mudah alih anda.

 

 • Lokasi. Untuk membenarkan pengguna mengumpul dan menggunakan mana-mana peranti Bluetooth dengan telefon mereka, sistem operasi Android memerlukan pengguna untuk memberikan kebenaran bagi aplikasi mengakses lokasi geografi secara kasar. Pada iOS, Sonicare meminta pengguna untuk memberikan kebenaran bagi aplikasi mengakses lokasi geografi, yang membolehkan cara kukuh untuk menyegerakkan data (iBeacon™) daripada berus gigi dan peranti mudah alih apabila tidak menggunakan aplikasi. Aplikasi ini tidak menggunakan kebenaran ini untuk menentukan lokasi anda mahupun membenarkan Philips mengumpul data lokasi anda. Anda boleh membatalkan kebenaran lokasi pada bila-bila masa dalam tetapan peranti mudah alih anda.
   
 • Fail. Aplikasi ini memerlukan akses ke fail peranti mudah alih untuk menyimpan konfigurasi bahasa dan fail lain yang digunakan oleh Aplikasi ini untuk beroperasi (cth., grafik, fail media atau aset program besar yang lain). Jika anda memadam aplikasi ini, data ini akan dipadamkan daripada peranti mudah alih anda.

 

 • Dalam sesetengah kes, sistem operasi anda mungkin akan meminta kebenaran yang diperlukan oleh peranti mudah alih anda atas sebab teknikal tetapi yang tidak dikawal atau digunakan oleh Philips. Kami tidak akan mengumpul apa-apa data yang dikaitkan dengan kebenaran seumpama itu melainkan untuk menyediakan perkhidmatan kami mengikut notis ini.
Click here to read moreClick here to read less

Third parties

Dengan siapakah Data Peribadi akan dikongsi?

Philips mungkin akan mendedahkan data peribadi anda kepada sekutu kami, penyedia perkhidmatan pihak ketiga, rakan niaga atau pihak ketiga lain, selaras dengan Notis Privasi ini dan/atau undang-undang yang berkuat kuasa.

Sekutu
Kami mungkin akan berkongsi data anda dengan entiti Philips lain yang menjadi sebahagian daripada Philips Group. Sebagai contoh, sesetengah entiti Philips mungkin membantu kami mengurus infrastruktur aplikasi atau mengurus pertanyaan anda. Hanya mereka yang memerlukan sangat akses untuk memenuhi tugas mereka akan memproses data anda.
 

Penyedia Perkhidmatan

Kami bekerja dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu kami mengendalikan, menyediakan, menambah baik, menyesuaikan, menyokong dan memasarkan Perkhidmatan kami.

 

Kami mungkin akan berkongsi data peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan berikut:

 

 • Penyedia IT Dan Awan

Penyedia perkhidmatan ini menyampaikan perkakasan, perisian, rangkaian, penyimpanan, perkhidmatan urus niaga dan/atau teknologi berkaitan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi atau menyediakan Perkhidmatan.

 • Penyedia Perkhidmatan Analitik dan Tinjauan

Penyedia perkhidmatan ini menyampaikan perkakasan, perisian, rangkaian, storan dan/atau teknologi berkaitan yang diperlukan yang kami perlukan untuk menjalankan analitik aplikasi atau menjalankan tinjauan.

Philips memerlukan penyedia perkhidmatannya untuk menyediakan tahap perlindungan yang secukupnya bagi data peribadi anda serupa dengan tahap yang kami sediakan. Kami menghendaki penyedia perkhidmatan kami untuk memproses data peribadi anda hanya menurut arahan kami dan hanya untuk tujuan khusus yang dinyatakan di atas, untuk mempunyai akses kepada jumlah data minimum yang diperlukan oleh mereka untuk menyampaikan perkhidmatan tertentu dan melindungi keselamatan data peribadi anda.

 

Pihak Ketiga Lain

Philips juga mungkin akan bekerjasama dengan pihak ketiga yang memproses data peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri. Jika Philips berkongsi data peribadi dengan pihak ketiga yang menggunakan data peribadi anda bagi tujuan mereka, Philips akan memastikan untuk memaklumkan anda dan/atau mendapatkan persetujuan anda berlandaskan undang-undang yang berkuat kuasa sebelum berkongsi data peribadi anda. Dalam hal ini, sila baca notis privasi mereka dengan teliti kerana mereka memaklumkan tentang amalan privasi mereka, termasuk jenis data peribadi yang dikumpulkan oleh mereka, cara mereka menggunakan, memproses dan melindungi data tersebut.

Kadangkala Philips menjual sesebuah perniagaan atau sebahagian daripadanya kepada syarikat lain. Pemindahan hak milik seumpama itu boleh termasuk pemindahan data peribadi anda yang berkaitan secara langsung dengan perniagaan tersebut, kepada syarikat yang membeli. Kesemua hak dan kewajipan kami, di bawah Notis Privasi kami boleh diserahkan oleh Philips kepada mana-mana sekutu kami secara bebas, berhubung dengan penggabungan, pemerolehan, penyusunan semula atau penjualan aset atau menurut penguatkuasaan undang-undang atau sebaliknya dan kami boleh memindahkan data peribadi anda kepada mana-mana sekutu kami, entiti pengganti atau pemilik yang baharu.

 

Jika pilihan tersedia di negara anda, kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga berikut:

 

 • Penyedia perkhidmatan pihak ketiga, selaras dengan notis ini.
 • Syarikat insurans atau penyedia penjagaan kesihatan oral. Di sesetengah negara, anda boleh menyertai program Sonicare khas yang membolehkan anda mengarahkan Philips untuk berkongsi data peribadi anda dengan penyedia insurans, doktor gigi atau penyedia penjagaan kesihatan anda. Data peribadi yang kami proses dan kongsi mungkin termasuk pengecam unik, maklumat pendaftaran dan data pemberusan, seperti kod peserta yang berkaitan anda, tarikh pemberusan, masa, cap, tempoh, perlindungan dan butiran pemberusan tambahan. Kami juga mungkin akan menganalisis, menggabungkan dan menyatukan data anda untuk menyediakan laporan statistik yang disatukan mengikut terma program tersebut. Jika anda mendaftar dalam program ini, anda akan menerima maklumat tambahan tentang cara data anda dikendalikan.

Dalam kes ini, kami mungkin memproses dan berkongsi data peribadi anda berdasarkan persetujuan anda, untuk memenuhi kewajipan kontrak kami apabila menyediakan perkhidmatan kepada anda atau berdasarkan kepentingan anda yang sah.

 

Harap maklum bahawa apabila anda log masuk melalui akaun media sosial Facebook anda melalui Android, anda membolehkan Facebook untuk mengumpul maklumat yang berikut melalui SDK Facebook:

 

 • Peristiwa Aplikasi: Ini merangkumi Peristiwa aplikasi generik (cth. Pemasangan aplikasi, pelancaran aplikasi) dan log standard lain bagi metrik produk (cth. pemuatan SDK dan prestasi SDK).
 • Data konfigurasi: Selepas pengguna telah log masuk, SDK membuat permintaan latar belakang secara berkala untuk mengurus jangka hayat token akses secara automatik.
 • Maklumat ralat: SDK merakam maklumat ralat, termasuk semasa pengawalan SDK, yang mungkin termasuk ID pengguna individu yang log masuk ke Facebook.
 • Data jangka pendek: SDK mengukur beberapa aktiviti pengguna bagi tujuan mengurus penipuan dan penyalahgunaan. Data ini hanya disimpan bagi tempoh yang sangat singkat untuk mereka yang tidak log masuk ke Facebook.

 

Facebook juga mungkin akan mengumpul data analitik tentang penggunaan SDK anda, maklumat tentang nama aplikasi yang anda gunakan, tarikh apabila anda membenarkan log masuk tersebut dan apa-apa URL yang dikaitkan dengan log masuk anda. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang cara Facebook menggunakan maklumat anda dengan membaca Dasar Data Facebook. Harap maklum bahawa kefungsian log masuk Facebook sebagai pilihan sepenuhnya, kami akan sentiasa membenarkan anda log masuk menggunakan akaun Philips anda.

Akhir sekali, apabila diperlukan oleh undang-undang atau diperlukan untuk melindungi hak kami, kami mungkin akan berkongsi data anda dengan pihak berkuasa awam dan kerajaan.

Click here to read moreClick here to read less

Apple Kesihatan

Di sesetengah negara, kami membolehkan anda untuk bertukar-tukar data dengan Apple Kesihatan. Jika anda menggunakan iOS, anda boleh membenarkan aplikasi untuk membaca data daripada aplikasi Apple Kesihatan anda serta menulis data ke aplikasi Apple Kesihatan. Data yang anda untuk tukar termasuk tempoh pemberusan anda dan tertakluk pada pilihan anda. Penyelesaian awan Philips tidak segerak dengan Apple. Ini bermakna bahawa pertukaran data hanya berlaku setempat, pada peranti mudah alih anda. Pastikan untuk menyemak notis privasi Apple untuk memahami cara mereka mengendalikan data peribadi anda.
 

Amazon Dash Replenishment Services

Di sesetengah negara, kami menyokong perkhidmatan BrushSync Reorder (“BrushSync”). Apabila anda melanggan kepada BrushSync, aplikasi ini akan membuat pesanan kepala berus secara automatik untuk anda melalui Dash Replenishment Service (“DRS”) Amazon. Bagi tujuan tersebut, anda perlu log masuk ke Akaun Amazon anda dan Amazon akan menyediakan perkhidmatannya sendiri kepada anda. Sila baca Terma dan Syarat serta Notis Privasi Amazon kerana ia memaklumkan tentang amalan privasinya, termasuk jenis data peribadi yang dikumpulkannya dan cara ia menggunakan, memproses dan melindungi data tersebut.

Apabila anda menyedia langganan BrushSync anda dan memberikan persetujuan anda, kami berkongsi data yang berikut dengan Amazon: nombor siri Peranti anda, model (nombor hx) Peranti anda dan apabila tiba masanya untuk memesan kepala berus baharu (“Data BrushSync”). Untuk menjejaki langganan anda, kami menyimpan ID Pelanggan Amazon anda. Jika anda menyahlanggan kepada BrushSync, kami akan memadam ID Pelanggan tersebut. Pada bila-bila masa anda boleh (i) berhenti sejenak atau menukar pesanan menggunakan Tetapan Pesan Semula dalam Halaman My Brush Head (Kepala Berus Saya) aplikasi tersebut; dan/atau (ii) membatalkan apa-apa pesanan melalui Amazon.

Anda memahami bahawa Amazon menyediakan perkhidmatannya sendiri kepada anda dan mengaktifkan BrushSync, anda mengarahkan kami untuk berkongsi Data BrushSync dengan Amazon yang mungkin akan memproses data yang sama di negara di luar negara kediaman anda, yang mungkin tidak menyediakan perlindungan yang mencukupi pada data peribadi.

Click here to read moreClick here to read less

Pemberitahuan Bekalan Rendah Amazon dan Pesanan Semula Pintar dengan Alexa 

Di sesetengah negara, kami menyokong Perkhidmatan Pesanan Semula kami (“Pesanan Semula Pintar”). Apabila anda mendaftar ke program pesanan semula pintar, aplikasi itu akan membolehkan anda menyediakan pesanan semula pintar melalui pemberitahuan bekalan rendah daripada Alexa. Bagi tujuan tersebut, anda perlu log masuk ke Akaun Amazon anda dan Amazon akan menyediakan perkhidmatannya sendiri kepada anda. Sila baca Terma dan Syarat Pesanan Semula Pintar Amazon kerana aplikasi itu akan memberitahu anda tentang amalan privasinya, termasuk jenis data peribadi yang dikumpulnya, dan cara aplikasi itu menggunakan, memproses dan melindunginya. 

 

Apabila anda secara aktif meminta Pesanan Semula Pintar dalam Aplikasi, kami berkongsi data berikut dengan Amazon: ID model generik Peranti anda dan apabila kepala berus anda berada pada julat haus 'tinggi' (80%) atau 'rendah' (20%) (“Data Pesanan Semula Pintar”). Julat tinggi ialah apabila anda memakai kepala berus baharu. Julat rendah ialah apabila kepala berus anda telah mencapai 20%, dalam hal ini kami menghantar peratusan haus kepala berus harian kepada Amazon sehingga anda telah menggantikan kepala berus anda untuk memenuhi pesanan semula. Anda boleh pada bila-bila masa, membatalkan perkongsian data ini dan membatalkan pesanan semula kepala berus dengan memilih 'Brush Head Reorder Settings' (Tetapan Pesanan Semula Kepala Berus) dalam Aplikasi.


Anda memahami bahawa Amazon menyediakan perkhidmatannya sendiri kepada anda, dan dengan mengaktifkan Pesanan Semula Pintar dalam Aplikasi, anda mengarahkan kami untuk berkongsi Data Pesanan Semula Pintar anda dengan Amazon, yang mungkin memproses perkara yang sama di negara di luar daripada negara tempat tinggal anda yang mungkin tidak menyediakan perlindungan yang mencukupi terhadap data peribadi.

Click here to read moreClick here to read less

Pemindahan Merentas Sempadan

Data peribadi anda mungkin akan disimpan dan diproses di negara yang kami mempunyai kemudahan atau di negara penyedia perkhidmatan yang berurusan dengan kami dan apabila anda menggunakan Perkhidmatan ini, anda mengesahkan pemindahan maklumat ini (jika ada) ke negara di luar negara tempat kediaman anda, yang mungkin mempunyai peraturan perlindungan data yang berlainan daripada yang terdapat di negara anda. Dalam keadaan tertentu, mahkamah, agensi penguatkuasaan undang-undang, agensi kawal selia atau pihak berkuasa keselamatan di negara lain tersebut mungkin berhak untuk mengakses data peribadi anda.

Jika anda berada di EEA, data peribadi anda mungkin akan dipindahkan kepada sekutu kami, penyedia perkhidmatan atau pihak ketiga yang berada di negara bukan EEA yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Eropah sebagai menyediakan tahap perlindungan data yang memadai menurut standard EEA (senarai lengkap negara ini boleh didapati di sini (https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Untuk pemindahan dari EEA ke negara yang tidak disifatkan sebagai memadai oleh Suruhanjaya Eropah, seperti Amerika Syarikat, kami (i) telah menerapkan langkah-langkah yang secukupnya, seperti Peraturan Korporat yang Mengikat untuk Data Pelanggan, Pembekal dan Rakan Niaga dan/atau klausa kontraktual standard yang diterima pakai oleh Suruhanjaya Eropah untuk melindungi data peribadi anda; atau (ii) bergantung pada persetujuan jelas anda terlebih dahulu jika perlu. Anda boleh mendapatkan satu salinan langkah-langkah ini dengan mengikuti pautan di atas atau dengan menghubungi kami di sini.

Click here to read moreClick here to read less

Berapa Lamakah Kami Menyimpan Data Anda?

Kami akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan atau dibenarkan berdasarkan tujuan data tersebut dikumpulkan. Kriteria yang kami gunakan untuk menentukan tempoh penyimpanan kami termasuk: (i) tempoh masa anda menggunakan aplikasi dan Perkhidmatan; (ii) sama ada kami tertakluk pada kewajipan undang-undang; atau (iii) sama ada penyimpanan wajar dengan mengambil kira kedudukan undang-undang kami (seperti berkaitan dengan statut had, litigasi atau penyiasatan peraturan yang berkenaan).

Choices and rights

Pilihan Dan Hak Anda

Jika anda ingin menghantar permintaan untuk mengakses, membetulkan, memadamkan, mengehadkan atau membantah pemprosesan data peribadi yang anda berikan kepada kami sebelum ini atau jika anda ingin menghantar permintaan untuk menerima salinan elektronik data peribadi anda bagi tujuan penghantaran kepada syarikat lain (setakat hak kepada kemudahalihan data ini diberikan kepada anda menurut undang-undang berkenaan), anda boleh menghubungi kami di sini. Kami akan membalas permintaan anda selaras dengan undang-undang yang berkenaan.

 

Dalam permintaan anda, sila pastikan anda menjelaskan data peribadi anda yang anda ingin akses, betulkan, padam, hadkan atau bantah kepada pemprosesannya. Untuk perlindungan anda, kami mungkin hanya melaksanakan permintaan berhubung data peribadi yang berkaitan dengan akaun anda, alamat e-mel anda atau maklumat akaun lain, yang anda guna untuk menghantar permintaan anda dan kami mungkin perlu mengesahkan identiti anda sebelum melaksanakan permintaan anda. Kami akan cuba memenuhi permintaan anda secepat yang boleh secara munasabah.

Di mana kami bergantung pada persetujuan untuk mengumpul dan/atau memproses data peribadi anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa, tanpa menjejaskan kesahan pemprosesan di sisi undang-undang berdasarkan persetujuan sebelum penarikan balik persetujuan anda. Apabila kami bergantung pada prestasi kontrak untuk memproses data peribadi anda bagi tujuan Perkhidmatan, kami mungkin tidak dapat menyediakan Perkhidmatan jika kami tidak menerima maklumat anda.

 

Sila ambil perhatian bahawa jika anda menggunakan (beberapa) pilihan dan hak anda, anda mungkin tidak dapat menggunakan Perkhidmatan kami lagi, secara keseluruhan atau sebahagian.

 

Harap maklum bahawa jika anda menggunakan (beberapa) pilihan dan hak anda, anda mungkin tidak dapat menggunakan Perkhidmatan kami, secara keseluruhan atau sebahagian.

 

Apabila kami memproses data peribadi anda berdasarkan kewajipan undang-undang yang anda menjadi subjek, termasuk apabila anda berinteraksi dengan kami untuk melaksanakan apa-apa hak anda, kami mempertimbangkan pemprosesan tersebut sebagai sah mengikut Artikel 6.1.(c) Peraturan (EU) 2016/679.

Click here to read moreClick here to read less

Special information for parents

Kami Melindungi Data Peribadi Anda
Kami amat menitikberatkan kewajipan kami untuk melindungi data yang anda amanahkan kepada Philips daripada pindaan, kehilangan, salah guna, pendedahan atau akses yang tidak disengajakan atau tanpa izin. Philips menggunakan pelbagai teknologi kawalan keselamatan, serta langkah-langkah teknikal dan organisasi untuk membantu melindungi data anda. Untuk tujuan ini, kami melaksanakan antara lain, kawalan akses, tembok api dan protokol selamat.

Special information for parents

Maklumat Khas untuk Ibu Bapa

Walaupun Perkhidmatan tersebut tidak ditujukan kepada kanak-kanak, seperti yang ditetapkan di bawah undang-undang yang berkenaan, dasar Philips adalah untuk mematuhi undang-undang apabila undang-undang itu memerlukan persetujuan ibu bapa atau penjaga sebelum mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi kanak-kanak. Kami komited untuk melindungi keperluan privasi kanak-kanak dan kami amat menggalakkan ibu bapa dan penjaga supaya memainkan peranan aktif dalam aktiviti dan minat anak mereka.

 

Jika ibu bapa atau penjaga mendapati anak mereka telah memberikan data peribadi kepada kami tanpa persetujuan mereka, sila hubungi kami di sini. Jika kami mendapati seorang kanak-kanak telah memberikan data peribadi kepada kami, kami akan memadamkan data berkenaan daripada fail kami.

Click here to read moreClick here to read less

Changes to the privacy notice

Perubahan pada Notis Privasi ini

Perkhidmatan kami mungkin berubah dari semasa ke semasa tanpa notis lebih awal kepada anda. Atas sebab ini, kami berhak untuk meminda atau mengemas kini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Semasa mengemas kini Notis Privasi ini, kami juga akan mengemas kini tarikh di bahagian atas Notis Privasi ini.

 

Kami menggalakkan anda untuk menyemak versi terkini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa.

 

Notis Privasi yang baharu ini akan berkuat kuasa dengan serta-merta selepas diterbitkan. Jika anda tidak bersetuju dengan notis yang dikemas kini ini, anda hendaklah menukar keutamaan anda atau mempertimbangkan untuk berhenti menggunakan Perkhidmatan ini. Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas perubahan tersebut berkuat kuasa, anda mengakui bahawa anda telah dimaklumkan dan bersetuju dengan Notis Privasi seperti yang telah dipinda.

Click here to read moreClick here to read less

contact image

Hubungi Kami

Bagi tujuan artikel 27 Peraturan (EU) 2016/679, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) bertindak sebagai Wakil di Kesatuan Eropah.

 

Jika anda ada apa-apa pertanyaan tentang Notis Privasi ini atau tentang cara Philips menggunakan data peribadi anda, anda boleh menghubungi kami (termasuk Pegawai Perlindungan Data dan/atau Wakil kami) di sini. Secara alternatif, anda berhak untuk mengemukakan aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang kompeten bagi negara atau rantau anda.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

I understand

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.