banner background image

Notis Privasi Philips Sonicare

 

Notis Privasi ini terakhir dikemas kini pada [25]hb Julai
2019.

Philips Sonicare (“App”) menasihatkan pengguna di seluruh dunia tentang cara untuk memperbaiki tabiat memberus gigi dan kebersihan mulut mereka ("Perkhidmatan"). Aplikasi ini menggunakan data peribadi yang dikumpulkan atau diproses oleh Philips Sonicare yang disambungkan dengan berus gigi ("Peranti") dan/atau Aplikasi tersebut.
 

Tujuan Notis Privasi ini adalah untuk membantu anda memahami amalan privasi kami apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk data yang kami kumpul, mengapa kami mengumpul data ini dan apa yang kami lakukan dengannya, serta hak individu anda. Notis Privasi ini terpakai untuk data peribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh Peranti dan/atau App tersebut, yang dikawal oleh atau di bawah kawalan Philips Oral Healthcare, LLC atau mana-mana sekutu atau subsidiarinya ("Philips", "kita" atau "kami").

 

Sila juga baca Notis Kuki dan Terma Penggunaan kami yang menerangkan terma di bawah semasa anda menggunakan Perkhidmatan kami.

Data Peribadi yang dikumpulkan dan Tujuan pengumpulan

Kami menerima atau mengumpulkan data peribadi, sebagaimana yang diterangkan dengan terperinci di bawah, apabila kami menyediakan Perkhidmatan kami, termasuk apabila anda mengakses, memuat turun dan memasang App ini. 
account data

Data Peribadi Sensitif

Kami mengumpul data penjagaan mulut yang berikut:

 

 •  Data pemberusan Peranti anda, termasuk rutin anda, maklumat sesi dan data sensor seperti mod, kedudukan, pergerakan dan tekanan berus tersebut

 • Matlamat pemberusan dan tabiat/aktiviti penjagaan mulut anda yang lain (seperti pemflosan dan pembilasan), jawapan anda kepada halaman Personalisasi kami dalam Soal Selidik Induksi dan Kawasan Tumpuan (seperti pembentukan plak anda, kawasan pendarahan, penurunan gusi dan kaviti yang berpotensi); dan lokasi mula pemberusan anda (iaitu lokasi di dalam mulut anda tempat anda mula memberus).
   

Kami mengumpul data ini untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk menyediakan maklum balas dan panduan masa nyata semasa anda memberus; memberi anda program tersuai untuk menangani tempat yang terlepas diberus dengan serta merta; menjejaki keberkesanan kepada berus anda dan memaklumkan kepada anda bila untuk menggantikan kepala berus andal dan menghantar kepada anda peringatan pencuci mulut atau pembersihan lidah. Kami juga menggunakan data penjagaan mulut anda untuk membangunkan produk dan perkhidmatan baharu untuk anda.  
 

Apabila anda ingin menerima saranan Dalam App untuk produk Philips, kami memproses data penjagaan mulut anda untuk mencadangkan produk bagi anda dan membantu anda mendapatkan hasil yang lebih baik.

Sebelum mengumpul apa-apa data sensitif, kami memaklumkan anda dan meminta persetujuan anda secara jelas menurut artikel 9.2.a. Peraturan (EU) 2016/679. Selain daripada yang di atas, kami meminta supaya anda tidak menghantar atau mendedahkan apa-apa data peribadi sensitif (contohnya, nombor keselamatan sosial, maklumat berkaitan asal kaum atau etnik, pandangan politik, agama, falsafah atau kepercayaan lain, kesihatan kehidupan seks atau orientasi seksual, ciri-ciri biometrik atau genetik, latar belakang jenayah atau keahlian kesatuan sekerja) kepada kami, pada atau melalui App ini, atau melalui apa-apa kaedah lain.

Click here to read moreRead less
Data filled in by you

Data Akaun

Kami mengumpulkan data peribadi anda apabila anda membuka akaun. Anda boleh melog masuk ke App menggunakan akaun MyPhilips atau dengan menggunakan profil media sosial anda. Data peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk nama, alamat e-mel, negara, bahasa dan kata laluan anda. Untuk pengguna Negara China, kami mengumpul nombor telefon pengguna.

 

 •  Jika anda memilih untuk log masuk melalui media sosial, data peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk profil asas awam anda (contohnya, foto profil, pengecam, jantina, URL profil, hari lahir, halaman utama dan lokasi) dan e-mel.  Dalam hal ini, penyedia media sosial anda mungkin mengumpul maklumat tentang hakikat bahawa anda menggunakan App ini dan log masuk menggunakan akaun media sosial anda. Sila baca Notis Privasi penyedia media sosial anda (contohnya, FacebookGoogle) untuk mengetahui tentang amalan privasi mereka, termasuk jenis data yang dikumpulkan oleh mereka, cara mereka menggunakan, memproses dan melindungi data tersebut.

 •  Data peribadi yang kami kumpulkan digunakan untuk membuka dan mengurus akaun anda. Anda boleh menggunakan akaun anda untuk melog masuk dengan selamat ke App ini. Jika anda membuat akaun MyPhilips untuk melog masuk ke App tersebut, kami akan menghantar anda e-mel alu-aluan untuk mengesahkan nama pengguna dan kata laluan anda, untuk berkomunikasi anda apabila menjawab pertanyaan anda, untuk menghantar kepada anda pengumuman yang hanya berkaitan dengan perkhidmatan sahaja, atau komunikasi pemasaran langsung sekiranya anda telah memilih masuk. Anda juga boleh menggunakan akaun MyPhilips anda untuk memesan produk dan perkhidmatan Philips, menyertai promosi atau permainan, menyertai aktiviti media sosial yang berkaitan dengan promosi Philips (sebagai contoh, mengklik "suka" atau "kongsi") dan menyertai pengujian atau tinjauan produk.

Oleh sebab kami menggunakan Data Akaun anda untuk menyediakan Perkhidmatan ini, kami menganggap bahawa pemprosesan ini sebagai perlu untuk melaksanakan kontrak yang anda adalah satu pihak dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1. (b) Peraturan (EU) 2016/679.

Click here to read moreRead less
Devices data

Data Peranti

Kami mungkin mengumpulkan maklumat khusus peranti apabila anda memasang, mengakses atau menggunakan Peranti, termasuklah nombor unik Peranti pengguna anda.  App ini juga merekodkan (i) masa penggunaan dan paras bateri Peranti anda; dan (ii) jenis serta jangka hayat kepala berus anda.  Kami menggunakan data ini untuk menyambungkan Peranti anda dengan App ini, menjejaki keberkesanan kepada berus anda dan memaklumkan kepada anda bila untuk menggantikan kepala berus anda.


Oleh sebab Data Peranti anda hanya diproses bagi tujuan Perkhidmatan, kami menganggap pemprosesan ini perlu untuk melaksanakan kontrak yang anda adalah satu pihak dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1.(b) Peraturan (EU) 2016/679.

Click here to read moreRead less
cookies image

Kuki

Di sesetengah negara, kami menggunakan kuki, tag atau teknologi yang serupa (“Kuki”) untuk mengendalikan, menyediakan, menambah baik, memahami dan menyesuaikan Perkhidmatan kami. Kuki membolehkan kami mengecam peranti mudah alih anda dan mengumpul data peribadi anda termasuk nombor peranti unik anda, alamat IP peranti mudah alih anda, jenis pelayar internet mudah alih atau sistem operasi anda, sesi dan penggunaan data, atau maklumat prestasi berkaitan perkhidmatan, iaitu maklumat tentang penggunaan App ini oleh anda.


Sebelum kami menggunakan Kuki, kami akan meminta persetujuan anda.  Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang penggunaan Kuki dalam App ini, sila baca Notis Kuki kami, yang boleh anda dapati di bawah tetapan privasi App ini.

 

Maklumat urus niaga

Jika anda membayar untuk Perkhidmatan kami, kami mungkin menerima maklumat dan pengesahan seperti resit pembayaran, termasuk dari kedai aplikasi atau pihak ketiga lain yang memproses bayaran anda.

Click here to read moreRead less
Location data

Sokongan Pelanggan

Apabila anda memerlukan sokongan pelanggan, kami mungkin meminta anda supaya memberi kepada kami maklumat berkaitan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda, termasuk interaksi anda dengan Philips dan cara menghubungi anda supaya kami boleh menyediakan sokongan yang diperlukan. Kami mengendalikan dan menyediakan Perkhidmatan kami, termasuk menyediakan sokongan pelanggan dan menambah baik, membaiki serta menyesuaikan Perkhidmatan kami. Kami juga menggunakan maklumat anda untuk menjawab anda apabila anda menghubungi kami.

 

Kami menganggap bahawa pemprosesan data Sokongan Pelanggan anda sebagai perlu untuk melaksanakan kontrak yang anda adalah satu pihak dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1.(b) Peraturan (EU) 2016/679.

Click here to read moreRead less
Combined data

Data Gabungan

Kami mungkin menggabungkan data peribadi anda, termasuklah Data Akaun dan Kuki dengan data yang dikumpulkan semasa interaksi anda dan penggunaan saluran digital Philips seperti media sosial, laman web, e-mel, app dan produk yang berkaitan, alamat IP, Kuki, maklumat peranti, komunikasi yang anda klik atau ketik, butiran lokasi dan laman web yang anda lawati.


Kami menggunakan Data Gabungan anda untuk meningkatkan kandungan, kefungsian dan kebolehgunaan App, Peranti dan Perkhidmatan, serta untuk membangunkan produk dan perkhidmatan baharu. Dalam hal ini, kami menganggap pemprosesan Data Gabungan anda sebagai berdasarkan kepentingan Philips yang sah dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1. (f) Peraturan (EU) 2016/679.  Sebelum memproses sebarang Data Sensitif bagi tujuan yang disebutkan dalam bahagian ini, kami memaklumkan anda dan meminta persetujuan anda secara jelas menurut artikel 9.2.a. Peraturan (EU) 2016/679.  Kami mungkin akan mengagregatkan Data Gabungan anda, mengeluarkan data peribadi individu, bagi mencipta penerbitan, pembentangan, laporan atau komunikasi lain (pemasaran), yang boleh kami gunakan bagi tujuan dalaman dan luaran.
 

Jika anda mengikut serta untuk menerima komunikasi promosi tentang produk, perkhidmatan, acara dan promosi Philips yang mungkin berkaitan dengan anda berdasarkan keutamaan anda dan tingkah laku dalam talian anda, kami mungkin menghantar kepada anda komunikasi pemasaran dan promosi melalui e-mel, telefon dan saluran digital lain, seperti app mudah alih dan media sosial. Untuk dapat menyesuaikan komunikasi ini mengikut keutamaan dan tingkah laku anda dan menyediakan kepada anda pengalaman yang lebih relevan dan diperibadikan, kami mungkin menganalisis Data Gabungan anda.   Sebelum menghantar sebarang komunikasi promosi kepada anda, kami akan meminta persetujuan anda. 

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
Click here to read moreRead less
Third parties

Keizinan

Apabila App ini memerlukan izin untuk mengakses sensor peranti mudah alih anda (contohnya, kamera, Wi-Fi, geo-lokasi atau Bluetooth) atau data lain (contohnya, foto, agenda atau kontak) bagi tujuan Perkhidmatan ini, kami akan meminta persetujuan anda.

 

 •  Bluetooth.  App ini memerlukan sambungan Bluetooth untuk menyambungkan Peranti ke App tersebut. Pada bila-bila masa anda boleh menghalang sambungan Bluetooth anda melalui tetapan peranti mudah alih anda.

 •  Lokasi. Sistem operasi Android memerlukan lokasi geografi kasar untuk menyambungkan Peranti anda. Sistem operasi iOS memerlukan geolokasi untuk dikenali apabila App dan Peranti tersebut berdekatan satu sama lain. Walau bagaimanapun, Philips tidak akan memproses data seperti ini dalam apa jua cara pun.  Data ini akan terus disimpan dalam App pada peranti mudah alih anda dan Philips tiada akses kepadanya. Jika anda memadam profil anda dan/atau App ini, data ini akan dipadamkan daripada peranti mudah alih anda. Pada bila-bila masa anda boleh menghalang pengumpulan geolokasi melalui tetapan peranti mudah alih anda.  

 •  Fail. App memerlukan akses kepada fail peranti mudah alih untuk menyimpan konfigurasi bahasa dan fail lain yang digunakan oleh App ini untuk mengendalikan (contohnya, grafik, fail media, atau aset program besar yang lain). Jika anda memadam App ini, data ini akan dipadamkan daripada peranti mudah alih anda.

 • Kadangkala kebenaran menjadi prasyarat teknikal bagi sistem operasi peranti mudah alih anda. Dalam hal yang demikian, App mungkin meminta kebenaran anda untuk mengakses sensor atau data seumpama itu. Namun kami tidak akan mengumpul data seumpama itu, melainkan diperlukan untuk menyediakan kepada anda Perkhidmatan dan hanya selepas anda memberikan keizinan anda.

Data Peribadi akan dikongsi dengan siapa?

Philips mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga, rakan niaga atau pihak ketiga yang lain selaras dengan Notis Privasi ini dan/atau undang-undang yang berkuat kuasa.

Penyedia perkhidmatan

Kami bekerja dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu kami mengendalikan, menyediakan, menambah baik, menyesuaikan, menyokong dan memasarkan Perkhidmatan kami.
 

Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan berikut:

 • Penyedia IT dan awan

Penyedia perkhidmatan ini menyampaikan perkakasan, perisian, rangkaian, penyimpanan, perkhidmatan urus niaga dan/atau teknologi berkaitan yang diperlukan untuk menjalankan App atau menyediakan Perkhidmatan.

 • Pembayaran

Kami bekerja dengan WorldPay, penyedia perkhidmatan yang mungkin mengendalikan dan memproses data kewangan anda berkaitan dengan ciri pembayaran App ini, termasuklah kedai aplikasi atau pihak ketiga lain yang memproses bayaran anda.
 

Philips memerlukan penyedia perkhidmatannya supaya menyediakan tahap perlindungan yang secukupnya untuk data peribadi anda serupa dengan tahap yang kami sediakan. Kami menghendaki penyedia perkhidmatan kami supaya memproses data peribadi anda hanya dengan menurut arahan kami dan hanya untuk tujuan khusus yang dinyatakan di atas, hanya mengakses jumlah data minimum yang diperlukan oleh mereka untuk menyampaikan perkhidmatan tertentu dan melindungi keselamatan data peribadi anda.
 

Pihak ketiga yang lain

Philips juga mungkin bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memproses data peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri. Jika Philips berkongsi data peribadi dengan pihak ketiga yang menggunakan data peribadi anda untuk tujuan mereka, Philips akan memastikan untuk memaklumkan anda dan/atau mendapatkan persetujuan anda berlandaskan undang-undang yang berkuat kuasa sebelum berkongsi data peribadi anda. Dalam hal ini, sila baca notis privasi mereka dengan teliti kerana mereka memaklumkan tentang amalan privasi mereka, termasuk jenis data peribadi yang dikumpulkan oleh mereka, cara mereka menggunakan, memproses dan melindunginya.
 

Philips kadangkala menjual sesebuah perniagaan atau sebahagian daripadanya kepada syarikat lain. Pemindahan hak milik seperti ini boleh termasuk pemindahan data peribadi anda yang berkaitan secara langsung dengan perniagaan tersebut, kepada syarikat yang membeli. Kesemua hak dan obligasi kami, di bawah Notis Privasi kami boleh diserahkan oleh Philips kepada mana-mana sekutu kami secara bebas, berhubung penggabungan, pemerolehan, penyusunan semula atau penjualan aset, atau menurut penguatkuasaan undang-undang atau sebaliknya dan kami boleh memindahkan data peribadi anda kepada mana-mana sekutu kami, entiti pengganti atau pemilik yang baharu.
 

Atas permintaan anda, kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga berikut:
 

 •   Delta Dental (USA sahaja).
 •   ONVZ (Negara Belanda only).
 •   Amazon (Jika Amazon DRS tersedia di negara anda – lihat butiran lanjut di bawah).

Pihak ketiga ini mungkin menyediakan perkhidmatan mereka sendiri kepada anda. Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga ini menurut permintaan anda dan/atau mengikut undang-undang yang berkenaan.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such as${app_service_providers_purpose}.

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such as${app_service_providers_purpose}.

Click here to read moreRead less
Choices and rights

Amazon Dash Replenishment Services

Di sesetengah negara, kami menyokong perkhidmatan BrushSync Reorder (“BrushSync”). Apabila anda melanggan kepada BrushSync, App ini akan membuat pesanan kepada berus secara automatik untuk anda melalui Dash Replenishment Service (“DRS”) Amazon. Bagi tujuan tersebut, anda perlu melog masuk ke Akaun Amazon anda dan Amazon akan menyediakan perkhidmatannya sendiri kepada anda. Sila baca Terma dan Syarat serta Notis Privasi Amazon kerana ia memaklumkan tentang amalan privasinya, termasuk jenis data peribadi yang dikumpulkannya dan cara ia menggunakan, memproses dan melindungi data tersebut.


Apabila anda menyedia langganan BrushSync anda, kami berkongsi data yang berikut dengan Amazon: nombor siri Peranti anda, model (nombor hx) Peranti anda dan apabila tiba masanya untuk memesan kepala berus baharu (“Data BrushSync”).  Untuk menjejaki langganan anda, kami menyimpan ID Pelanggan Amazon anda. Jika anda menyahlanggan kepada BrushSync, kami akan memadam ID Pelanggan tersebut.  Pada bila-bila masa anda boleh (i) berhenti sejenak atau menukar pesanan menggunakan Tetapan Pesan Semula dalam Halaman My Brush Head App tersebut; dan/atau (ii) membatalkan sebarang pesanan melalui Amazon.
 

Oleh sebab Data BrushSync dan ID Pelanggan Amazon anda hanya diproses bagi tujuan yang di atas apabila anda melanggan kepada BrushSync, kami menganggap pemprosesan ini perlu untuk melaksanakan kontrak yang anda adalah satu pihak dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1.(b) Peraturan (EU) 2016/679.

Click here to read moreRead less
Special information for parents

Pemindahan merentas sempadan

Data peribadi anda mungkin disimpan dan diproses di negara yang kami mempunyai kemudahan atau di negara penyedia perkhidmatan yang berurusan dengan kami dan apabila anda menggunakan Perkhidmatan ini, anda mengakui pemindahan maklumat ini (jika ada) ke negara di luar negara tempat mastautin anda, yang mungkin mempunyai peraturan perlindungan data yang berlainan daripada yang terdapat di negara anda. Dalam keadaan tertentu, mahkamah, agensi penguatkuasaan undang-undang, agensi kawal selia atau pihak berkuasa keselamatan di negara lain tersebut mungkin berhak untuk mengakses data peribadi anda.


Jika anda berlokasi di EEA, data peribadi anda mungkin dipindahkan kepada sekutu atau penyedia perkhidmatan kami yang berlokasi di negara bukan EEA yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Eropah sebagai menyediakan tahap perlindungan data yang memadai menurut standard EEA (senarai lengkap negara-negara ini boleh didapati di sini http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Untuk pemindahan dari EEA ke negara yang tidak disifatkan sebagai memadai oleh Suruhanjaya Eropah, seperti Amerika Syarikat, kami telah menerapkan langkah-langkah yang secukupnya, seperti Peraturan Korporat yang Mengikat untuk Data Pelanggan, Pembekal dan Rakan Niaga dan/atau klausa kontraktual standard yang diterima pakai oleh Suruhanjaya Eropah untuk melindungi data peribadi anda. Anda boleh mendapatkan satu salinan langkah-langkah ini dengan mengikuti pautan di atas atau menghubungi privacy@philips.com


Berapa lamakah kami menyimpan data anda?

Kami akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan atau dibenarkan berdasarkan tujuan data tersebut dikumpulkan. Kriteria yang kami gunakan untuk menentukan tempoh penyimpanan kami termasuk: (i) tempoh masa anda menggunakan App dan Perkhidmatan; (ii) sama ada kami tertakluk pada kewajipan undang-undang; atau (iii) sama ada pengekalan adalah wajar dengan mengambil kira kedudukan undang-undang kami (seperti berkaitan dengan statut had, litigasi atau penyiasatan peraturan yang berkenaan).

 

Pilihan dan hak anda

Jika anda ingin menghantar permintaan untuk mengakses, membetulkan, memadamkan, mengehadkan atau membantah pemprosesan data peribadi yang anda berikan kepada kami sebelum ini atau jika anda ingin menghantar permintaan untuk menerima salinan elektronik data peribadi anda untuk tujuan penghantaran kepada syarikat lain (setakat hak kepada kemudahalihan data ini diberikan kepada anda menurut undang-undang berkenaan), anda boleh menghubungi kami di privacy@philips.com. Kami akan membalas permintaan anda selaras dengan undang-undang yang berkenaan.

 

Dalam permintaan anda, sila pastikan anda menjelaskan data peribadi anda yang mana yang anda ingin akses, betulkan, padam, hadkan atau bantah dalam pemprosesannya. Untuk perlindungan anda, kami mungkin hanya melaksanakan permintaan berhubung data peribadi yang berkaitan dengan akaun anda, alamat e-mel anda atau maklumat akaun lain, yang anda guna untuk menghantar permintaan anda dan kami mungkin perlu mengesahkan identiti anda sebelum melaksanakan permintaan anda. Kami akan cuba memenuhi permintaan anda secepat yang boleh secara munasabah.
 

Di mana kami bergantung pada persetujuan untuk mengumpul dan/atau memproses data peribadi anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa, tanpa menjejaskan kesahan pemprosesan di sisi undang-undang berdasarkan persetujuan sebelum penarikan balik persetujuan anda.
 

Sila ambil perhatian bahawa jika anda menggunakan (beberapa) pilihan dan hak anda, anda mungkin tidak dapat menggunakan Perkhidmatan kami lagi, secara keseluruhan atau sebahagian.

 

Kami melindungi data peribadi anda

Kami amat menitikberatkan kewajipan kami untuk melindungi data yang anda amanahkan kepada Philips daripada pindaan, kehilangan, salah guna, pendedahan atau akses yang tidak disengajakan atau tanpa izin. Philips menggunakan pelbagai teknologi kawalan keselamatan, serta langkah-langkah teknikal dan organisasi untuk membantu melindungi data anda. Untuk tujuan ini, kami melaksanakan antara lain, kawalan akses, tembok api dan protokol selamat.

 

Maklumat khas kepada ibu bapa

Walaupun Perkhidmatan tersebut tidak ditujukan kepada kanak-kanak, seperti yang ditetapkan di bawah undang-undang yang berkenaan, menjadi dasar Philips untuk mematuhi undang-undang apabila undang-undang itu memerlukan izin ibu bapa atau penjaga sebelum mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi kanak-kanak. Kami komited untuk melindungi keperluan privasi kanak-kanak dan kami amat menggalakkan ibu bapa dan penjaga supaya memainkan peranan aktif dalam aktiviti dan minat anak mereka.
 

Jika ibu bapa atau penjaga mendapati anak mereka telah memberikan data peribadi kepada kami tanpa persetujuan mereka, sila hubungi kami di privacy@philips.com. Jika kami mendapati kanak-kanak memberikan data peribadi kepada kami, kami akan memadamkan data berkenaan daripada fail kami.

Click here to read moreRead less
Changes to the privacy notice
Maklumat khusus setempat: Hak Privasi California Anda (AS sahaja)

Kanun Sivil California Seksyen 1798.83 membenarkan pelanggan yang menjadi penduduk California untuk meminta dan memperoleh daripada kami setahun sekali, secara percuma, maklumat tentang data peribadi (jika ada) yang kami dedahkan kepada pihak ketiga bagi tujuan pemasaran langsung pada tahun kalendar yang terdahulu. Jika berkenaan, maklumat ini akan menyertakan satu senarai kategori data peribadi yang telah dikongsi serta nama dan alamat semua pihak ketiga yang telah menerima perkongsian maklumat ini pada tahun kalendar sebelum tahun kalendar ini. Jika anda penduduk California dan ingin membuat permintaan seperti ini, sila layari laman web privasi kami: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Click here to read moreRead less
Changes to the privacy notice

Perubahan kepada Notis Privasi ini

Perkhidmatan kami mungkin berubah dari semasa ke semasa tanpa notis lebih awal kepada anda. Atas sebab ini, kami berhak untuk meminda atau mengemas kini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Semasa mengemas kini Notis Privasi ini, kami juga akan mengemas kini tarikh di bahagian atas Notis Privasi ini.


Kami menggalakkan supaya anda menyemak versi terkini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa.
 

Notis Privasi yang baharu ini akan berkuat kuasa dengan serta-merta selepas penerbitan. Jika anda tidak bersetuju dengan notis yang dikemas kini ini, anda hendaklah menukar keutamaan anda, atau mempertimbangkan untuk berhenti menggunakan Perkhidmatan ini. Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas perubahan tersebut berkuat kuasa, anda mengakui bahawa anda telah dimaklumkan dan bersetuju dengan Notis Privasi seperti yang telah dipinda.

Click here to read moreRead less
contact image

Hubungi Kami

Jika anda ada apa-apa pertanyaan tentang Notis Privasi ini atau tentang cara Philips menggunakan data peribadi anda, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami di privacy@philips.com. Secara alternatif, anda berhak untuk mengemukakan aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang kompeten bagi negara atau rantau anda.

 

Philips Oral Healthcare, LLC

22100 Bothell Everett Highway,

Bothell, WA 98042