Notis Privasi Philips Sonicare for Kids

Notis Privasi ini dikemaskinikan terakhir pada 30hb April 2019.

Aplikasi Philips Sonicare for Kids (“App”) membantu ibu bapa meningkatkan dan memantau tabiat memberus gigi anak mereka serta memberi mereka maklumat memberus yang diperibadikan berdasarkan data memberus anak mereka ("Perkhidmatan").


App ini menggunakan data peribadi yang dikumpul dan diproses oleh Pemegang Berus Gigi Philips Sonicare for Kids dengan sambungan Bluetooth ("Peranti") dan/atau App, yang dikawal oleh atau di bawah kawalan Philips Oral Healthcare, LLC atau mana-mana sekutu atau subsidiarinya ("Philips" atau "kami").


Notis Privasi ini terpakai untuk data peribadi yang dikumpulkan oleh App dan Peranti ini. Tujuan Notis Privasi ini adalah untuk membantu anda memahami amalan privasi kami apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk data yang kami kumpul, mengapa kami mengumpul data ini dan apa yang kami lakukan dengannya, serta hak individu anda. Sila juga baca Notis Kuki dan Terma Penggunaan kami yang menerangkan terma di bawah semasa anda menggunakan Perkhidmatan kami.

Data Peribadi yang dikumpulkan dan Tujuan pengumpulan


Kami menerima atau mengumpulkan data peribadi, sebagaimana yang diterangkan dengan terperinci di bawah, apabila kami menyediakan Perkhidmatan kami, termasuk apabila anda mengakses, memuat turun dan memasang App ini. 
account data

Data Peribadi Sensitif

Jika anda memberi persetujuan, kami mengumpul data tentang tabiat memberus dan penggunaan App anak anda, termasuk jenis berus gigi (manual, elektrik atau Sonicare), data pemegang berus (nombor model, nombor siri, versi perisian tegar, pengilang), tempoh memberus, masa mula memberus dan keamatan (“Data Memberus”).  Kami menggunakan Data Memberus ini untuk tujuan analitis untuk menambah baik App dan Perkhidmatan ini.  Philips sentiasa memastikan bahawa pemprosesan Data Memberus tertakluk pada pengawalan selamat perlindungan data yang sewajarnya. Antara lain, Philips memastikan bahawa mana-mana alamat IP yang berkaitan dengan Data Memberus digantikan dengan alamat IP generik sebelum penyimpanan.


Sebelum mengumpul apa-apa data sensitif, kami memaklumkan anda dan meminta persetujuan anda secara jelas menurut artikel 9.2.a. Peraturan (EU) 2016/679. Selain daripada yang di atas, kami meminta supaya anda tidak menghantar atau mendedahkan apa-apa data peribadi sensitif (contohnya, nombor keselamatan sosial, maklumat berkaitan asal kaum atau etnik, pandangan politik, agama, falsafah atau kepercayaan lain, kesihatan kehidupan seks atau orientasi seksual, ciri-ciri biometrik atau genetik, latar belakang jenayah atau keahlian kesatuan sekerja) kepada kami, pada atau melalui App ini, atau melalui apa-apa kaedah lain.

 

Jika anda tidak memberi persetujuan, Philips tidak akan memproses Data Memberus dalam apa jua cara. Dalam hal ini, Data Memberus akan terus disimpan dalam App pada peranti mudah alih anda dan Philips tiada akses kepadanya. Anda akan ada kawalan ke atas data ini.  Jika anda memadam profil anak anda dan/atau App ini, Data Memberus akan dipadamkan daripada peranti mudah alih anda.

Read moreRead less

Data Akaun

Untuk mengakses Papan Pemuka Ibu Bapa App, anda perlu mencipta akaun.  Untuk tujuan ini, anda boleh menggunakan akaun MyPhilips atau log masuk menggunakan profil media sosial anda.  Kami menggunakan Data Akaun untuk mewujudkan dan mengurus akaun anda.  

 

  • Jika anda membuat akaun MyPhilips, kami akan menghantar anda e-mel alu-aluan untuk mengesahkan nama pengguna dan kata laluan anda, untuk berkomunikasi anda apabila menjawab pertanyaan anda, untuk menghantar kepada anda pengumuman yang hanya berkaitan dengan perkhidmatan sahaja, atau komunikasi pemasaran langsung sekiranya anda telah mengikut serta. Anda juga boleh menggunakan akaun MyPhilips anda untuk memesan produk dan perkhidmatan Philips, menyertai promosi atau permainan, menyertai aktiviti media sosial yang berkaitan dengan promosi Philips (sebagai contoh, mengklik "suka" atau "kongsi") dan menyertai pengujian atau tinjauan produk.  Apabila anda log masuk menggunakan akaun MyPhilips, data peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk nama pengguna, foto profil, nama, alamat e-mel, jantina, hari lahir/umur, negara, bahasa, kata laluan dan ID unik anda. Untuk pengguna Negara China, kami mengumpul nombor telefon pengguna. 

  • Jika anda memilih untuk log masuk melalui media sosial, data peribadi yang kami kumpul mungkin termasuk profil awak asas anda (contohnya, foto profil URL, pengecam, jantina, profil URL, hari jadi, halaman utama dan lokasi) dan e-mel.  Dalam hal ini, penyedia media sosial anda mungkin mengumpul maklumat tentang hakikat bahawa anda menggunakan App ini dan log masuk menggunakan akaun media sosial anda. Sila baca Notis privasi penyedia media sosial anda (contohnya, Facebook, Google+) untuk mengetahui tentang amalan privasi mereka, termasuk jenis data yang dikumpul oleh mereka, cara mereka menggunakan, memproses dan melindunginya.

  • Oleh sebab kami menggunakan Data Akaun anda untuk menyediakan Perkhidmatan ini, kami menganggap bahawa pemprosesan ini sebagai perlu untuk melaksanakan kontrak yang anda adalah satu pihak dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1. (b) Peraturan (EU) 2016/679.

 

Sebagai sebahagian daripada penciptaan profil anak anda, anda boleh mengisi nama anak anda dan memuat naik/mengambil gambar profil.  Walau bagaimanapun, Philips tidak akan memproses data seperti ini dalam apa jua cara pun. Data ini akan terus disimpan dalam App pada peranti mudah alih anda dan Philips tiada akses kepadanya. Anda akan ada kawalan ke atas data ini.  Jika anda memadam profil anak anda dan/atau App ini, data ini akan dipadamkan daripada peranti mudah alih anda.  

 

Read moreRead less
cookies image

Kuki

Di sesetengah negara, kami menggunakan kuki, tag atau teknologi yang serupa (“Kuki”) untuk mengendalikan, menyediakan, menambah baik, memahami dan menyesuaikan Perkhidmatan kami. Kuki membolehkan kami mengecam peranti mudah alih anda dan mengumpul data peribadi anda termasuk nombor peranti unik anda, alamat IP peranti mudah alih anda, jenis pelayar internet mudah alih atau sistem operasi anda, sesi dan penggunaan data, atau maklumat prestasi berkaitan perkhidmatan, iaitu maklumat tentang penggunaan App ini oleh anda.


Sebelum kami menggunakan Kuki, kami akan meminta persetujuan anda.  Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang penggunaan Kuki dalam App ini, sila baca Notis Kuki kami, yang boleh anda dapati di bawah tetapan privasi App ini.

Read moreRead less
Location data

Sokongan Pelanggan

Apabila anda memerlukan sokongan pelanggan, kami mungkin meminta anda supaya memberi kepada kami maklumat berkaitan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda, termasuk interaksi anda dengan Philips dan cara menghubungi anda supaya kami boleh menyediakan sokongan yang diperlukan. Kami mengendalikan dan menyediakan Perkhidmatan kami, termasuk menyediakan sokongan pelanggan dan menambah baik, membaiki serta menyesuaikan Perkhidmatan kami. Kami juga menggunakan maklumat anda untuk menjawab anda apabila anda menghubungi kami.

 

Kami menganggap bahawa pemprosesan data Sokongan Pelanggan anda sebagai perlu untuk melaksanakan kontrak yang anda adalah satu pihak dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1.(b) Peraturan (EU) 2016/679.

Read moreRead less
Combined data

Data Gabungan

Kami mungkin menggabungkan data peribadi anda, termasuklah Data Akaun, Kuki dengan data yang dikumpulkan semasa interaksi anda dan penggunaan saluran digital Philips seperti media sosial, laman web, e-mel, app dan produk yang berkaitan, alamat IP, Kuki, maklumat peranti, komunikasi yang anda klik atau ketik, butiran lokasi dan laman web yang anda lawati.


Kami menggunakan Data Gabungan anda untuk meningkatkan kandungan, kefungsian dan kebolehgunaan App, Peranti dan Perkhidmatan, serta untuk membangunkan produk dan perkhidmatan baharu. Dalam hal ini, kami menganggap pemprosesan Data Gabungan anda sebagai berdasarkan kepentingan Philips yang sah dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1. (f) Peraturan (EU) 2016/679.


Jika anda mengikut serta untuk menerima komunikasi promosi tentang produk, perkhidmatan, acara dan promosi Philips yang mungkin berkaitan dengan anda berdasarkan keutamaan anda dan tingkah laku dalam talian anda, kami mungkin menghantar kepada anda komunikasi pemasaran dan promosi melalui e-mel, telefon dan saluran digital lain, seperti app mudah alih dan media sosial. Untuk dapat menyesuaikan komunikasi ini mengikut keutamaan dan tingkah laku anda dan menyediakan kepada anda pengalaman yang lebih relevan dan diperibadikan, kami mungkin menganalisis Data Gabungan anda.   Sebelum menghantar komunikasi promosi kepada anda, kami akan meminta persetujuan anda. 

Read moreRead less

Keizinan
Apabila App ini memerlukan izin untuk mengakses sensor peranti mudah alih anda (contohnya, kamera, Wi-Fi, geo-lokasi atau Bluetooth) atau data lain (contohnya, foto) bagi tujuan Perkhidmatan ini, kami akan meminta persetujuan anda.

 

  • Lokasi geo-grafi kasar. Sistem operasi Android memerlukan lokasi geografi kasar untuk menyambungkan App kepada Peranti. Walau bagaimanapun, Philips tidak akan memproses data seperti ini dalam apa jua cara pun.  Data ini akan terus disimpan dalam App pada peranti mudah alih anda dan Philips tiada akses kepadanya. Jika anda memadam profil anak anda dan/atau App ini, data ini akan dipadamkan daripada peranti mudah alih anda.
       
  • Mikrofon atau Rakaman Audio.  Semasa memainkan permainan memberus App ini, anak anda boleh mengaktifkan ganjaran, termasuk pilihan untuk Sparkly untuk meniru suara anak anda.  App ini memerlukan akses kepada mikrofon peranti anda untuk merakam suara dan menyokong ganjaran ini. Walau bagaimanapun, Philips tidak akan memproses mahupun menyimpan data seperti ini dalam apa jua cara pun. App ini tidak akan menyimpan data ini juga.

  • Foto dan Media. Jika anda ingin menambah gambar pada profil anak anda, App ini mungkin meminta izin untuk mengakses kamera atau galeri foto anda.  Sebagai prasyarat teknikal, sistem operasi Android mungkin meminta izin untuk Video, walau bagaimanapun, App ini akan hanya menggunakan izin untuk mengakses kamera anda bagi mengambil gambar.  Philips tidak akan memproses gambar profil anak anda dalam apa jua cara pun.  Data ini akan terus disimpan dalam App pada peranti mudah alih anda dan Philips tiada akses kepadanya. 

  • Fail. App memerlukan akses kepada fail anda untuk menyimpan konfigurasi bahasa dan fail lain yang digunakan oleh App ini untuk mengendalikan (contohnya, grafik, fail media, atau aset program besar yang lain). Jika anda memadam App ini, data ini akan dipadamkan daripada peranti mudah alih anda.
Read moreRead less
Third parties

Data Peribadi akan dikongsi dengan siapa?


Philips mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga, rakan niaga atau pihak ketiga yang lain selaras dengan Notis Privasi ini dan/atau undang-undang yang berkuat kuasa.


Penyedia perkhidmatan

Kami bekerja dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu kami mengendalikan, menyediakan, menambah baik, menyesuaikan, menyokong dan memasarkan Perkhidmatan kami.

 

Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan berikut:

 

  • Penyedia IT dan awan

Penyedia perkhidmatan ini menyampaikan perkakasan, perisian, rangkaian, penyimpanan, perkhidmatan urus niaga dan/atau teknologi berkaitan yang diperlukan untuk menjalankan App atau menyediakan Perkhidmatan.

Philips memerlukan penyedia perkhidmatannya supaya menyediakan tahap perlindungan yang secukupnya untuk data peribadi anda serupa dengan tahap yang kami sediakan. Kami menghendaki penyedia perkhidmatan kami supaya memproses data peribadi anda hanya dengan menurut arahan kami dan hanya untuk tujuan khusus yang dinyatakan di atas, hanya mengakses jumlah data minimum yang diperlukan oleh mereka untuk menyampaikan perkhidmatan tertentu dan melindungi keselamatan data peribadi anda.


Pihak ketiga yang lain

Philips juga mungkin bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memproses data peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri. Jika Philips berkongsi data peribadi dengan pihak ketiga yang menggunakan data peribadi anda untuk tujuan mereka, Philips akan memastikan untuk memaklumkan anda dan/atau mendapatkan persetujuan anda berlandaskan undang-undang yang berkuat kuasa sebelum berkongsi data peribadi anda. Dalam hal ini, sila baca notis privasi mereka dengan teliti kerana mereka memaklumkan tentang amalan privasi mereka, termasuk jenis data peribadi yang dikumpulkan oleh mereka, cara mereka menggunakan, memproses dan melindunginya.

 

Philips kadangkala menjual sesebuah perniagaan atau sebahagian daripadanya kepada syarikat lain. Pemindahan hak milik seperti ini boleh termasuk pemindahan data peribadi anda yang berkaitan secara langsung dengan perniagaan tersebut, kepada syarikat yang membeli. Kesemua hak dan obligasi kami, di bawah Notis Privasi kami boleh diserahkan oleh Philips kepada mana-mana sekutu kami secara bebas, berhubung penggabungan, pemerolehan, penyusunan semula atau penjualan aset, atau menurut penguatkuasaan undang-undang atau sebaliknya dan kami boleh memindahkan data peribadi anda kepada mana-mana sekutu kami, entiti pengganti atau pemilik yang baharu.

 

Pemindahan merentas sempadan

Data peribadi anda mungkin disimpan dan diproses di negara yang kami mempunyai kemudahan atau di negara penyedia perkhidmatan yang berurusan dengan kami dan apabila anda menggunakan Perkhidmatan ini, anda mengakui pemindahan maklumat ini (jika ada) ke negara di luar negara tempat mastautin anda, yang mungkin mempunyai peraturan perlindungan data yang berlainan daripada yang terdapat di negara anda. Dalam keadaan tertentu, mahkamah, agensi penguatkuasaan undang-undang, agensi kawal selia atau pihak berkuasa keselamatan di negara lain tersebut mungkin berhak untuk mengakses data peribadi anda.

 

Jika anda berlokasi di EEA, data peribadi anda mungkin dipindahkan kepada sekutu atau penyedia perkhidmatan kami yang berlokasi di negara bukan EEA yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Eropah sebagai menyediakan tahap perlindungan data yang memadai menurut standard EEA (senarai lengkap negara-negara ini boleh didapati di sini http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Untuk pemindahan dari EEA ke negara yang tidak disifatkan sebagai memadai oleh Suruhanjaya Eropah, seperti Amerika Syarikat, kami telah menerapkan langkah-langkah yang secukupnya, seperti Peraturan Korporat yang Mengikat untuk Data Pelanggan, Pembekal dan Rakan Niaga dan/atau klausa kontraktual standard yang diterima pakai oleh Suruhanjaya Eropah untuk melindungi data peribadi anda. Anda boleh mendapatkan satu salinan langkah-langkah ini dengan mengikuti pautan di atas atau menghubungi privacy@philips.com.

 

Berapa lamakah kami menyimpan data anda?

Kami akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan atau dibenarkan berdasarkan tujuan data tersebut dikumpulkan. Kriteria yang kami guna untuk menentukan tempoh penyimpanan kami termasuklah: (i) tempoh masa anda menggunakan App dan Perkhidmatan; (ii) sama ada kami tertakluk pada kewajipan undang-undang; atau (iii) sama ada pengekalan adalah wajar dengan mengambil kira kedudukan undang-undang kami (seperti berkaitan dengan statut had, litigasi atau penyiasatan peraturan yang berkenaan).

 

Kami akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan atau dibenarkan berdasarkan tujuan data tersebut dikumpulkan. Kriteria yang kami guna untuk menentukan tempoh penyimpanan kami termasuklah: (i) tempoh masa anda menggunakan App dan Perkhidmatan; (ii) sama ada kami tertakluk pada kewajipan undang-undang; atau (iii) sama ada pengekalan adalah wajar dengan mengambil kira kedudukan undang-undang kami (seperti berkaitan dengan statut had, litigasi atau penyiasatan peraturan We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

Read moreRead less
Choices and rights

Pilihan dan hak anda

Jika anda ingin menghantar permintaan untuk mengakses, membetulkan, memadamkan, mengehadkan atau membantah pemprosesan data peribadi yang anda berikan kepada kami sebelum ini atau jika anda ingin menghantar permintaan untuk menerima salinan elektronik data peribadi anda untuk tujuan penghantaran kepada syarikat lain (setakat hak kepada kemudahalihan data ini diberikan kepada anda menurut undang-undang berkenaan), anda boleh menghubungi kami di privacy@philips.com. Kami akan membalas permintaan anda selaras dengan undang-undang yang berkenaan.


Dalam permintaan anda, sila pastikan anda menjelaskan data peribadi anda yang mana yang anda ingin akses, betulkan, padam, hadkan atau bantah dalam pemprosesannya. Untuk perlindungan anda, kami mungkin hanya melaksanakan permintaan berhubung data peribadi yang berkaitan dengan akaun anda, alamat e-mel anda atau maklumat akaun lain, yang anda guna untuk menghantar permintaan anda dan kami mungkin perlu mengesahkan identiti anda sebelum melaksanakan permintaan anda. Kami akan cuba memenuhi permintaan anda secepat yang boleh secara munasabah.


Di mana kami bergantung pada persetujuan untuk mengumpul dan/atau memproses data peribadi anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa, tanpa menjejaskan kesahan pemprosesan di sisi undang-undang berdasarkan persetujuan sebelum penarikan balik persetujuan anda.


Sila ambil perhatian bahawa jika anda menggunakan (beberapa) pilihan dan hak anda, anda mungkin tidak dapat menggunakan Perkhidmatan kami lagi, secara keseluruhan atau sebahagian.

Read moreRead less
We protect your personal data
Kami melindungi data peribadi anda

Kami amat menitikberatkan kewajipan kami untuk melindungi data yang anda amanahkan kepada Philips daripada pindaan, kehilangan, salah guna, pendedahan atau akses yang tidak disengajakan atau tanpa izin. Philips menggunakan pelbagai teknologi kawalan keselamatan, serta langkah-langkah teknikal dan organisasi untuk membantu melindungi data anda. Untuk tujuan ini, kami melaksanakan antara lain, kawalan akses, tembok api dan protokol selamat.
Read moreRead less
Special information for parents
Maklumat khas kepada ibu bapa


Menjadi dasar Philips untuk mematuhi undang-undang apabila undang-undang memerlukan izin ibu bapa atau penjaga sebelum mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi kanak-kanak. Kami komited untuk melindungi keperluan privasi kanak-kanak dan kami amat menggalakkan ibu bapa dan penjaga supaya memainkan peranan aktif dalam aktiviti dan minat anak mereka.

 

Jika ibu bapa atau penjaga mendapati anak mereka telah memberikan data peribadi kepada kami tanpa persetujuan mereka, sila hubungi kami di privacy@philips.com. Jika kami mendapati kanak-kanak memberikan data peribadi kepada kami, kami akan memadamkan data berkenaan daripada fail kami.

Read moreRead less
Local specific information
Maklumat khusus tempatan: Hak Privasi California Anda (AS sahaja)

Kanun Sivil California Seksyen 1798.83 membenarkan pelanggan yang menjadi penduduk California untuk meminta dan memperoleh daripada kami setahun sekali, secara percuma, maklumat tentang data peribadi (jika ada) yang kami dedahkan kepada pihak ketiga bagi tujuan pemasaran langsung pada tahun kalendar yang terdahulu. Jika berkenaan, maklumat ini akan menyertakan satu senarai kategori data peribadi yang telah dikongsi serta nama dan alamat semua pihak ketiga yang telah menerima perkongsian maklumat ini pada tahun kalendar sebelum tahun kalendar ini. Jika anda penduduk California dan ingin membuat permintaan seperti ini, sila layari laman web privasi kami: www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Read moreRead less
Changes to the privacy notice
Perubahan kepada Notis Privasi ini


Perkhidmatan kami mungkin berubah dari semasa ke semasa tanpa notis lebih awal kepada anda. Atas sebab ini, kami berhak untuk meminda atau mengemas kini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Semasa mengemas kini Notis Privasi ini, kami juga akan mengemas kini tarikh di bahagian atas Notis Privasi ini.


Kami menggalakkan supaya anda menyemak versi terkini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa.


Notis Privasi yang baharu ini akan berkuat kuasa dengan serta-merta selepas penerbitan. Jika anda tidak bersetuju dengan notis yang dikemas kini ini, anda hendaklah menukar keutamaan anda, atau mempertimbangkan untuk berhenti menggunakan Perkhidmatan ini. Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas perubahan tersebut berkuat kuasa, anda mengakui bahawa anda telah dimaklumkan dan bersetuju dengan Notis Privasi seperti yang telah dipinda.

Read moreRead less
contact image

Hubungi Kami

Jika anda ada apa-apa pertanyaan tentang Notis Privasi ini atau tentang cara Philips menggunakan data peribadi anda, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami di privacy@philips.com. Secara alternatif, anda berhak untuk mengemukakan aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang kompeten bagi negara atau rantau anda.

 

100719-Philips Oral Healthcare, LLC

22100 Bothell Everett Highway,

Bothell WA 98021, USA