loyalty our expertize slide1

Notis Privasi Philips
Sonicare for Kids

Notis Privasi ini terakhir dikemas kini pada 19hb Januari 2021.

Aplikasi Philips Sonicare for Kids (“App”) membantu ibu bapa meningkatkan dan memantau tabiat memberus gigi anak mereka serta memberi mereka maklumat memberus yang diperibadikan berdasarkan data memberus anak mereka ("Perkhidmatan").

 

App ini menggunakan data peribadi yang dikumpulkan atau diproses oleh Pemegang Berus Gigi Philips Sonicare for Kids dengan sambungan Bluetooth ("Peranti") dan/atau App ini. Pengawal data peribadi anda di bawah Notis Privasi ini ialah Philips Oral Healthcare, LLC, dengan alamat di 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA ("Philips", "kami" atau "kita").

 

Notis Privasi ini terpakai untuk data peribadi yang dikumpulkan oleh App dan Peranti ini. Tujuan Notis Privasi ini untuk membantu anda memahami amalan privasi kami apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk data yang kami kumpul, sebab kami mengumpul data ini dan perkara yang kami lakukan dengan data tersebut, serta hak individu anda.

 

Sila baca juga Notis Kuki dan Terma Penggunaan kami, yang menerangkan terma semasa anda menggunakan Perkhidmatan kami.

Apakah Maklumat dan Data Peribadi yang dikumpulkan dan untuk Tujuan mana


Kami menerima atau mengumpulkan maklumat dan data peribadi, sebagaimana yang diterangkan dengan terperinci di bawah, apabila kami menyediakan Perkhidmatan kami, termasuk apabila anda mengakses, memuat turun dan memasang App ini.

account data

Data Analitik Sensitif

Jika anda memberi persetujuan, kami mengumpul data analitik tentang tabiat memberus dan penggunaan App anak anda, termasuk jenis berus gigi (manual, elektrik atau Sonicare), data pemegang berus (nombor model, nombor siri, versi perisian tegar, pengilang), tempoh memberus, masa mula memberus dan keamatan (“Data Memberus”). Kami menggunakan dan/atau menjumlahkan Data Memberus bagi tujuan analitikal untuk menambah baik App dan Perkhidmatan, termasuk menambah baik pengalaman App anak anda secara umum, permainan dan grafik App serta prestasi Peranti. Philips sentiasa memastikan bahawa pemprosesan Data Memberus tertakluk pada pengawalan perlindungan data yang sewajarnya. Antara lain, Philips mengaitkan Data Memberus dengan pengecam rawak dan menggantikan mana-mana alamat IP yang berkaitan dengan Data Memberus dengan alamat IP generik sebelum penyimpanan.

 

Sebelum mengumpul apa-apa data sensitif, kami akan memaklumkan anda dan meminta persetujuan anda secara jelas menurut artikel 9.2.a. Peraturan (EU) 2016/679. Selain yang di atas, kami meminta anda agar tidak menghantar atau mendedahkan apa-apa data peribadi sensitif (contohnya, nombor keselamatan sosial, maklumat berkaitan asal kaum atau etnik, pandangan politik, agama, falsafah atau kepercayaan lain, kesihatan kehidupan seks atau orientasi seksual, ciri-ciri biometrik atau genetik, latar belakang jenayah atau keahlian kesatuan sekerja) kepada kami, pada atau melalui App ini, atau melalui apa-apa kaedah lain.

 

Jika anda tidak memberi persetujuan, Philips tidak akan memproses Data Memberus dalam apa jua cara. Dalam hal ini, Data Memberus akan terus disimpan dalam App pada peranti mudah alih anda dan Philips tidak mempunyai akses kepada data itu. Anda akan mempunyai kawalan ke atas data ini. Jika anda memadam profil anak anda dan/atau App ini, Data Memberus akan dipadamkan daripada peranti mudah alih anda. 

Click here to read moreClick here to read less

Data Akaun

Untuk mengakses Papan Pemuka Ibu Bapa App, anda perlu mencipta akaun. Untuk tujuan ini, anda boleh menggunakan akaun MyPhilips atau log masuk menggunakan profil media sosial anda, termasuk akaun Apple anda. Kami menggunakan Data Akaun untuk mewujudkan dan mengurus akaun anda.

 

 • Data peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk nama, alamat e-mel, negara, bahasa dan kata laluan anda. Kami juga memproses maklumat tentang penggunaan App anda, termasuk sesi, log masuk dan maklumat pengesahan anda, yang kami gunakan untuk mengurus akaun anda. Untuk pengguna negara China, kami mengumpul nombor telefon pengguna.

 

 • Jika anda memilih untuk log masuk melalui media sosial, data peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk profil asas awam anda (contohnya, URL foto profil, pengecam, jantina, URL profil, hari lahir, halaman utama dan lokasi) dan e-mel bagi tujuan pengesahan. Dalam hal ini, penyedia media sosial anda mungkin mengumpul maklumat tentang hakikat bahawa anda menggunakan App ini dan log masuk menggunakan akaun media sosial anda. Sila baca Notis Privasi penyedia media sosial anda (cth., Facebook, Google, Apple) untuk mengetahui tentang amalan privasi mereka, termasuk jenis data yang dikumpulkan oleh mereka dan cara mereka menggunakan, memproses dan melindungi data tersebut.

 

 • Kami menggunakan Data Akaun untuk mewujudkan dan mengurus akaun anda serta menyediakan Perkhidmatan diperibadikan. Anda boleh menggunakan akaun anda untuk log masuk dengan selamat ke App ini. Jika anda mencipta akaun MyPhilips, kami akan menghantar kepada anda e-mel alu-aluan untuk mengesahkan nama pengguna dan kata laluan anda, untuk berkomunikasi dengan anda apabila menjawab pertanyaan anda, untuk menghantar kepada anda pengumuman yang berkaitan dengan perkhidmatan sahaja atau komunikasi pemasaran langsung sekiranya anda telah memberikan persetujuan. Anda juga boleh menggunakan akaun MyPhilips anda untuk memesan produk atau perkhidmatan Philips, menyertai promosi atau permainan, menyertai aktiviti media sosial yang berkaitan dengan promosi Philips (sebagai contoh, mengklik "suka" atau "kongsi") dan menyertai pengujian atau tinjauan produk. Apabila anda log masuk menggunakan akaun MyPhilips, data peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk nama pertama, nama pengguna, gambar profil, alamat e-mel, jantina, hari lahir/umur, negara, bahasa, kata laluan dan ID unik anda.

 

 • Oleh sebab kami menggunakan Data Akaun anda untuk menyediakan Perkhidmatan ini, kami menganggap bahawa pemprosesan ini sebagai perlu untuk melaksanakan kontrak yang anda menjadi satu pihak dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1. (b) Peraturan (EU) 2016/679.

 

Sebagai sebahagian daripada penciptaan profil anak anda, anda boleh mengisi nama anak anda dan memuat naik/mengambil gambar profil. Walau bagaimanapun, Philips tidak akan memproses data seumpama ini dalam apa jua cara. Data ini akan terus disimpan dalam App pada peranti mudah alih anda dan Philips tidak mempunyai akses kepadanya. Anda akan mempunyai kawalan ke atas data ini. Jika anda memadamkan profil dan/atau Aplikasi anak anda, data tersebut akan dipadamkan daripada peranti mudah alih anda. 

Click here to read moreClick here to read less

cookies image

Kuki

Kami menggunakan kuki, tag atau teknologi yang serupa (“Kuki”) untuk mengendalikan, menyediakan, menambah baik, memahami dan menyesuaikan Perkhidmatan kami. Kuki membolehkan kami mengecam peranti mudah alih anda dan mengumpul maklumat serta data peribadi anda termasuk nombor peranti unik anda, alamat IP peranti mudah alih anda, jenis pelayar Internet mudah alih atau sistem operasi yang anda gunakan, sesi dan penggunaan data atau maklumat prestasi berkaitan perkhidmatan, iaitu maklumat tentang penggunaan App ini. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk menunjukkan kepada anda kandungan khusus negara (termasuk maklumat dalam bahasa tempatan anda).

 

Sebelum kami menggunakan Kuki bagi tujuan analitik, kami akan meminta persetujuan anda.

Click here to read moreClick here to read less

cookies image

Penilaian dan Data Ulasan

Jika anda menulis ulasan atau menilai Aplikasi di gedung aplikasi, kami mungkin memproses maklumat sedemikian untuk membalas komen dan pertanyaan anda, memahami perasaan anda semasa menggunakan Aplikasi tersebut, membiasakan diri dengan persepsi umum anda tentang Aplikasi dan jenama kami serta menggunakan maklumat tersebut untuk meningkatkan Aplikasi. Kami hanya boleh melihat nama pengguna, penilaian, komen gedung aplikasi anda dan butiran lain yang anda putuskan untuk berkongsi dengan kami atau yang disediakan secara awam. Melainkan anda memerlukan kami berbuat demikian, kami tidak memautkan maklumat ini pada bukti kelayakan akaun anda atau apa-apa maklumat yang kami simpan daripada anda. Apabila anda memerlukan sokongan pelanggan, kami mungkin menggunakan data anda untuk membuat susulan bagi kes anda dan membimbing anda menerusi proses sokongan pelanggan kami selaras dengan bahagian Data Sokongan Pelanggan di bawah. Kami menganggap pemprosesan penilaian dan data ulasan anda adalah berdasarkan kepentingan sah Philips dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1. (f) dalam Kawal Selia (EU) 2016/679.

Location data

Data Sokongan Pelanggan

Apabila anda memerlukan sokongan pelanggan, kami mungkin akan meminta anda untuk memberi kepada kami maklumat berkaitan penggunaan anda bagi Perkhidmatan kami, termasuk interaksi anda dengan Philips dan cara menghubungi anda supaya kami boleh menyediakan sokongan yang diperlukan. Kami mengendalikan dan menyediakan Perkhidmatan kami, termasuk menyediakan sokongan pelanggan dan menambah baik, membaiki serta menyesuaikan Perkhidmatan kami. Kami juga menggunakan maklumat anda untuk menjawab apabila anda menghubungi kami.

 

Kami menganggap pemprosesan data Sokongan Pelanggan anda sebagai perlu untuk melaksanakan kontrak yang anda menjadi satu pihak dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1.(b) Peraturan (EU) 2016/679. Dalam sesetengah keadaan, kami menganggap pemprosesan Data Sokongan Pelanggan anda sebagai berdasarkan kepentingan Philips yang sah dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1. (f) Peraturan (EU) 2016/679.

Click here to read moreClick here to read less

Combined data

Data Gabungan

Kami mungkin akan menggabungkan data peribadi anda, termasuklah Data Akaun, Kuki dengan data yang dikumpulkan semasa interaksi anda dan penggunaan saluran digital Philips seperti media sosial, laman web, e-mel, app dan produk yang disambungkan, termasuk alamat IP anda, Kuki, maklumat peranti mudah alih, komunikasi yang anda klik atau ketik, butiran lokasi dan laman web yang anda lawati.

 

Kami menggunakan Data Gabungan anda untuk menambah baik kandungan, kefungsian dan kebolehgunaan App, Peranti dan Perkhidmatan, serta untuk membangunkan produk dan perkhidmatan baharu. Dalam hal ini, kami menganggap pemprosesan Data Gabungan anda sebagai berdasarkan kepentingan Philips yang sah dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1. (f) Peraturan (EU) 2016/679. Sebelum memproses apa-apa Data Sensitif bagi tujuan yang disebutkan dalam bahagian ini, kami akan memaklumkan kepada anda dan meminta persetujuan jelas anda menurut artikel 9.2.a Peraturan (EU) 2016/679 dan Undang-undang Perlindungan Data Umum Brazil (LGPD), Undang-undang Persekutuan no. 13,709/2018. Data yang Digabungkan tidak termasuk Data Peribadi berkenaan anak anda.

 

Jika anda memberikan persetujuan untuk menerima komunikasi promosi tentang produk, perkhidmatan, acara dan promosi Philips yang mungkin berkaitan dengan anda berdasarkan keutamaan anda dan tingkah laku dalam talian anda, kami mungkin akan menghantar kepada anda komunikasi pemasaran dan promosi melalui e-mel, telefon dan saluran digital lain, seperti app mudah alih dan media sosial. Untuk dapat menyesuaikan komunikasi ini dengan keutamaan dan tingkah laku anda dan menyediakan kepada anda pengalaman yang lebih relevan dan diperibadikan, kami mungkin akan menganalisis Data Gabungan anda. Sebelum menghantar komunikasi promosi kepada anda, kami akan meminta persetujuan anda.

Click here to read moreClick here to read less

Keizinan

App mungkin akan meminta keizinan anda untuk mengakses keupayaan storan peranti mudah alih, sensor atau ciri lain anda (cth. foto, kamera, Wi-Fi, geo-lokasi atau Bluetooth). Kami memerlukan akses apabila diperlukan sahaja untuk menyediakan Perkhidmatan seperti yang diperincikan di bawah.

 

 • Bluetooth. App ini memerlukan sambungan Bluetooth untuk menyambungkan Peranti ke App. Pada bila-bila masa anda boleh menghalang sambungan Bluetooth anda melalui tetapan peranti mudah alih anda.

 

 • Lokasi geo-grafi kasar. Sistem operasi Android memerlukan lokasi geografi kasar untuk menyambungkan App ke Peranti. Walau bagaimanapun, Philips tidak akan memproses data seumpama ini dalam apa jua cara. Data ini akan terus disimpan dalam App pada peranti mudah alih anda dan Philips tidak mempunyai akses kepadanya. Jika anda memadam profil anak anda dan/atau App ini, data ini akan dipadamkan daripada peranti mudah alih anda.

 

 • Mikrofon atau Rakaman Audio. Semasa memainkan permainan memberus App ini, anak anda boleh mengaktifkan ganjaran, termasuk pilihan untuk Sparkly meniru suara anak anda. App ini memerlukan akses kepada mikrofon peranti anda untuk merakam suara dan menyokong ganjaran ini. Walau bagaimanapun, Philips tidak akan memproses mahupun menyimpan data seperti ini dalam apa jua cara. App ini juga tidak akan menyimpan data ini.

 

 • Foto dan Media. Jika anda ingin menambah gambar pada profil anak anda, App ini mungkin akan meminta izin untuk mengakses kamera atau galeri foto anda. Sebagai prasyarat teknikal, sistem operasi Android mungkin meminta izin untuk Video, walau bagaimanapun, App ini akan hanya menggunakan izin untuk mengakses kamera anda bagi mengambil gambar. Philips tidak akan memproses gambar profil anak anda dalam apa jua cara. Data ini akan terus disimpan dalam App pada peranti mudah alih anda dan Philips tidak mempunyai akses kepadanya.

 

 • Fail. App memerlukan akses kepada fail anda untuk menyimpan konfigurasi bahasa dan fail lain yang digunakan oleh App ini untuk beroperasi (cth., grafik, fail media, atau aset program besar yang lain). Jika anda memadam App ini, data ini akan dipadamkan daripada peranti mudah alih anda.
Click here to read moreClick here to read less

Third parties

Dengan siapakah Data Peribadi akan dikongsi?


Philips mungkin akan mendedahkan data peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga, rakan niaga atau pihak ketiga yang lain selaras dengan Notis Privasi ini dan/atau undang-undang yang berkuat kuasa.

 

Penyedia perkhidmatan

Kami bekerja dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu kami mengendalikan, menyediakan, menambah baik, menyesuaikan, menyokong dan memasarkan Perkhidmatan kami.

 

Kami mungkin akan berkongsi data peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan berikut:

 

 • Penyedia IT dan awan

Penyedia perkhidmatan ini menyampaikan perkakasan, perisian, rangkaian, penyimpanan, perkhidmatan urus niaga dan/atau teknologi berkaitan yang diperlukan untuk menjalankan App atau menyediakan Perkhidmatan.

 

 • Penyedia Perkhidmatan Analitik

Penyedia perkhidmatan ini menyampaikan perkakasan, perisian, rangkaian, storan dan/atau teknologi berkaitan yang diperlukan untuk kami menjalankan analitik App.

 

Philips memerlukan penyedia perkhidmatannya untuk menyediakan tahap perlindungan yang secukupnya bagi data peribadi anda, serupa dengan tahap yang kami sediakan. Kami menghendaki penyedia perkhidmatan kami untuk memproses data peribadi anda hanya menurut arahan kami dan hanya untuk tujuan khusus yang dinyatakan di atas, untuk mempunyai akses kepada jumlah data minimum yang diperlukan oleh mereka untuk menyampaikan perkhidmatan tertentu dan melindungi keselamatan data peribadi anda.

 

Pihak Ketiga Lain

Philips juga mungkin akan bekerjasama dengan pihak ketiga yang memproses data peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri. Jika Philips berkongsi data peribadi dengan pihak ketiga yang menggunakan data peribadi anda untuk tujuan mereka, Philips akan memastikan untuk memaklumkan kepada anda dan/atau mendapatkan persetujuan anda berlandaskan undang-undang yang berkuat kuasa sebelum berkongsi data peribadi anda. Dalam hal ini, sila baca notis privasi mereka dengan teliti kerana ia memaklumkan tentang amalan privasi mereka, termasuk jenis data peribadi yang dikumpulkan oleh mereka, cara mereka menggunakan, memproses dan melindungi data.

 

Kadangkala Philips menjual sesebuah perniagaan atau sebahagian daripadanya kepada syarikat lain. Pemindahan hak milik seumpama itu boleh termasuk pemindahan data peribadi anda yang berkaitan secara langsung dengan perniagaan tersebut, kepada syarikat yang membeli. Kesemua hak dan kewajipan kami, di bawah Notis Privasi kami boleh diserahkan oleh Philips kepada mana-mana sekutu kami secara bebas, berhubung dengan penggabungan, pemerolehan, penyusunan semula atau penjualan aset atau menurut penguatkuasaan undang-undang atau sebaliknya dan kami boleh memindahkan data peribadi anda kepada mana-mana sekutu kami, entiti pengganti atau pemilik yang baharu.

 

Harap maklum bahawa apabila anda log masuk melalui akaun media sosial Facebook anda melalui Android, anda membolehkan Facebook untuk mengumpul maklumat yang berikut melalui SDK Facebook:

 

 • Peristiwa Aplikasi: Ini merangkumi Peristiwa App generik (cth. Pemasangan App, pelancaran app) dan log standard lain bagi metrik produk (cth. pemuatan SDK dan prestasi SDK).
 • Data konfigurasi: Selepas pengguna telah log masuk, SDK membuat permintaan latar belakang secara berkala untuk mengurus jangka hayat token akses secara automatik.
 • Maklumat ralat: SDK merakam maklumat ralat, termasuk semasa pengawalan SDK, yang mungkin termasuk ID pengguna individu yang log masuk ke Facebook.
 • Data jangka pendek: SDK mengukur beberapa aktiviti pengguna bagi tujuan mengurus penipuan dan penyalahgunaan. Data ini hanya disimpan bagi tempoh yang sangat singkat untuk mereka yang tidak log masuk ke Facebook.

Facebook juga mungkin akan mengumpul data analitik tentang penggunaan SDK anda, maklumat tentang nama App yang anda gunakan, tarikh apabila anda membenarkan log masuk tersebut dan apa-apa URL yang dikaitkan dengan log masuk anda. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang cara Facebook menggunakan maklumat anda dengan membaca Dasar Data Facebook. Harap maklum bahawa kefungsian log masuk Facebook sebagai pilihan sepenuhnya, kami akan sentiasa membenarkan anda log masuk menggunakan akaun MyPhilips anda.

 

Pemindahan Merentas Sempadan

Data peribadi anda mungkin akan disimpan dan diproses di negara yang kami mempunyai kemudahan atau di negara penyedia perkhidmatan yang berurusan dengan kami dan apabila anda menggunakan Perkhidmatan ini, anda mengesahkan pemindahan maklumat ini (jika ada) ke negara di luar negara tempat kediaman anda, yang mungkin mempunyai peraturan perlindungan data yang berlainan daripada yang terdapat di negara anda. Dalam keadaan tertentu, mahkamah, agensi penguatkuasaan undang-undang, agensi kawal selia atau pihak berkuasa keselamatan di negara lain tersebut mungkin berhak untuk mengakses data peribadi anda.

 

Jika anda berada di EEA, data peribadi anda mungkin akan dipindahkan kepada sekutu atau penyedia perkhidmatan kami yang berada di negara bukan EEA yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Eropah sebagai menyediakan tahap perlindungan data yang memadai menurut standard EEA (senarai lengkap negara ini boleh didapati di sini https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy
/index_en.htm). Untuk pemindahan dari EEA ke negara yang tidak disifatkan sebagai memadai oleh Suruhanjaya Eropah, seperti Amerika Syarikat, kami telah menerapkan langkah-langkah yang secukupnya, seperti Peraturan Korporat yang Mengikat untuk Data Pelanggan, Pembekal dan Rakan Niaga dan/atau klausa kontraktual standard yang diterima pakai oleh Suruhanjaya Eropah untuk melindungi data peribadi anda. Anda boleh mendapatkan satu salinan langkah-langkah ini dengan mengikuti pautan di atas atau dengan menghubungi kami di sini.

 

Berapa Lamakah Kami Menyimpan Data Anda?

Kami akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan atau dibenarkan berdasarkan tujuan data tersebut dikumpulkan. Kriteria yang kami gunakan untuk menentukan tempoh penyimpanan kami termasuk: (i) tempoh masa anda menggunakan App dan Perkhidmatan; (ii) sama ada kami tertakluk pada kewajipan undang-undang; atau (iii) sama ada penyimpanan wajar dengan mengambil kira kedudukan undang-undang kami (seperti berkaitan dengan statut had, litigasi atau penyiasatan peraturan yang berkenaan).

Click here to read moreClick here to read less

Choices and rights

Pilihan dan Hak Anda

Jika anda ingin menghantar permintaan untuk mengakses, membetulkan, memadamkan, mengehadkan atau membantah pemprosesan data peribadi yang anda berikan kepada kami sebelum ini atau jika anda ingin menghantar permintaan untuk menerima salinan elektronik data peribadi anda bagi tujuan penghantaran kepada syarikat lain (setakat hak kepada kemudahalihan data ini diberikan kepada anda menurut undang-undang berkenaan), anda boleh menghubungi kami di sini. Kami akan membalas permintaan anda selaras dengan undang-undang yang berkenaan.

 

Dalam permintaan anda, sila pastikan anda menjelaskan data peribadi anda yang anda ingin akses, betulkan, padam, hadkan atau bantah pemprosesannya. Untuk perlindungan anda, kami mungkin hanya melaksanakan permintaan berhubung data peribadi yang berkaitan dengan akaun anda, alamat e-mel anda atau maklumat akaun lain, yang anda guna untuk menghantar permintaan anda dan kami mungkin perlu mengesahkan identiti anda sebelum melaksanakan permintaan anda. Kami akan cuba memenuhi permintaan anda secepat yang boleh secara munasabah.

 

Di manakah kami bergantung pada persetujuan untuk mengumpul dan/atau memproses data peribadi anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa, tanpa menjejaskan kesahan pemprosesan di sisi undang-undang berdasarkan persetujuan sebelum penarikan balik persetujuan anda. Apabila kami bergantung pada prestasi kontrak untuk memproses data peribadi anda bagi tujuan Perkhidmatan, kami mungkin tidak dapat menyediakan Perkhidmatan jika kami tidak menerima maklumat anda.

 

Sila ambil perhatian bahawa jika anda menggunakan (beberapa) pilihan dan hak anda, anda mungkin tidak dapat menggunakan Perkhidmatan kami lagi, secara keseluruhan atau sebahagian.

 

Apabila kami memproses data peribadi anda berdasarkan kewajipan undang-undang yang anda menjadi subjek, termasuk apabila anda berinteraksi dengan kami untuk melaksanakan apa-apa hak anda, kami mempertimbangkan pemprosesan tersebut sebagai sah mengikut Artikel 6.1.(c) Peraturan (EU) 2016/679.

Click here to read moreClick here to read less

We protect your personal data

Kami Melindungi Data Peribadi Anda

 

Kami amat menitikberatkan kewajipan kami untuk melindungi data yang anda amanahkan kepada Philips daripada pindaan, kehilangan, salah guna, pendedahan atau akses yang tidak disengajakan atau tanpa izin. Philips menggunakan pelbagai teknologi kawalan keselamatan, serta langkah-langkah teknikal dan organisasi untuk membantu melindungi data anda. Untuk tujuan ini, kami melaksanakan antara lain, kawalan akses, tembok api dan protokol selamat.

Click here to read moreClick here to read less

Special information for parents

Maklumat khas kepada ibu bapa

Menjadi dasar Philips untuk mematuhi undang-undang apabila undang-undang memerlukan izin ibu bapa atau penjaga sebelum mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi kanak-kanak. Kami komited untuk melindungi keperluan privasi kanak-kanak dan kami amat menggalakkan ibu bapa dan penjaga supaya memainkan peranan aktif dalam aktiviti dan minat anak mereka.

 

Jika ibu bapa atau penjaga mendapati anak mereka telah memberikan data peribadi kepada kami tanpa persetujuan mereka, sila hubungi kami di sini. Jika kami mendapati seorang kanak-kanak telah memberikan data peribadi kepada kami, kami akan memadamkan data berkenaan daripada fail kami.

Click here to read moreClick here to read less

Changes to the privacy notice

Perubahan kepada Notis Privasi ini

Perkhidmatan kami mungkin berubah dari semasa ke semasa tanpa notis lebih awal kepada anda. Atas sebab ini, kami berhak untuk meminda atau mengemas kini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Semasa mengemas kini Notis Privasi ini, kami juga akan mengemas kini tarikh di bahagian atas Notis Privasi ini.

Kami menggalakkan supaya anda menyemak versi terkini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa.

 

Notis Privasi yang baharu ini akan berkuat kuasa dengan serta-merta selepas penerbitan. Jika anda tidak bersetuju dengan notis yang dikemas kini ini, anda hendaklah menukar keutamaan anda atau mempertimbangkan untuk berhenti menggunakan Perkhidmatan ini. Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas perubahan tersebut berkuat kuasa, anda mengakui bahawa anda telah dimaklumkan dan bersetuju dengan Notis Privasi seperti yang telah dipinda.

Click here to read moreClick here to read less

contact image

Hubungi Kami

Bagi tujuan artikel 27 Peraturan (EU) 2016/679, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) bertindak sebagai Wakil di Kesatuan Eropah.

 

Jika anda ada apa-apa pertanyaan tentang Notis Privasi ini atau tentang cara Philips menggunakan data peribadi anda, anda boleh menghubungi kami (termasuk Pegawai Perlindungan Data dan/atau Wakil kami) di sini. Secara alternatif, anda berhak untuk mengemukakan aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang kompeten bagi negara atau rantau anda

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

I understand

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.