Notis Privasi Philips Sonicare for Kids

Notis Privasi ini terakhir dikemas kini pada 26hb Mac 2018.

Philips Sonicare for Kids menyediakan perkhidmatan yang memberikan nasihat kepada ibu bapa untuk membantu dalam meningkatkan dan memantau tabiat pemberusan anak mereka serta memberikan maklumat pemberusan yang diperibadikan berdasarkan data pemberusan anak mereka dan perkhidmatan lain ("Perkhidmatan") kepada pengguna di seluruh dunia. Notis Privasi ini bertujuan untuk membantu anda memahami amalan privasi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami termasuklah data yang kami kumpulkan, sebab kami mengumpulkan data dan cara kami menggunakan data serta hak individu anda.
Philips Sonicare for Kids menggunakan data peribadi yang dikumpulkan atau diproses oleh Pemegang Berus Gigi Philips Sonicare for Kids dengan peranti Bluetooth ("Peranti" dan/atau aplikasi mudah alih Philips Sonicare for Kids ("Aplikasi").
Notis Privasi ini digunakan bagi data peribadi yang dikumpulkan atau diproses oleh Peranti dan/atau Aplikasi yang dikawal atau di bawah kawalan Koninklijke Philips N.V. atau mana-mana sekutu atau anak syarikatnya ("Philips", "milik kami" atau "kami").
Sila baca juga Notis Kuki dan Terma Penggunaan kami yang menerangkan terma di bawah semasa anda menggunakan Perkhidmatan kami.

Data Peribadi yang dikumpulkan dan Tujuan pengumpulan


Kami menerima atau mengumpulkan data peribadi seperti yang diterangkan secara terperinci di bawah apabila kami menyediakan Perkhidmatan kami, termasuklah apabila anda mengakses, memuat turun, memasangkan Peranti atau Aplikasi, atau menggunakan Perkhidmatan kami. Kami akan menggunakan data peribadi ini untuk menjalankan Perkhidmatan yang anda minta sebagai keperluan kontraktual, untuk mengendalikan, menyediakan, menambah baik, menyesuaikan, menyokong dan memasarkan Perkhidmatan kami berdasarkan kepentingan sah kami atau untuk mematuhi kewajipan undang-undang mungkin perlu kami patuhi. Jika anda tidak mahu kami mengumpul dan memproses data peribadi anda, anda mungkin tidak dapat menggunakan Perkhidmatan.
account data

Data Peribadi Sensitif

Sebelum kami mengumpulkan data peribadi sensitif, kami akan memaklumi anda dan meminta persetujuan yang jelas daripada anda. Data ini termasuk data memberus anak anda, yang kami hanya akan kumpulkan apabila mendapat persetujuan anda secara jelas. Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa, tanpa menjejaskan kesahihan pemprosesan berdasarkan persetujuan sebelum anda menarik balik persetujuan.

Kami meminta anda agar tidak menghantar dan mendedahkan sebarang data peribadi sensitif (sebagai contoh, nombor keselamatan sosial, maklumat yang berkaitan dengan keturunan bangsa atau etnik, pendapat politik, agama atau kepercayaan lain, kesihatan, ciri biometrik atau genetik, latar belakang jenayah atau keahlian kesatuan sekerja) pada atau melalui Aplikasi atau kepada kami.

Data Akaun

Kami mengumpulkan data peribadi anda apabila anda mencipta akaun. Anda boleh log masuk ke Aplikasi menggunakan akaun MyPhilips atau menggunakan profil media sosial anda. Data peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk nama pengguna, foto profil, nama, alamat e-mel, jantina, hari lahir/umur, negara, bahasa, tweet terkini, URL profil, profil media sosial, lokasi dan kata laluan anda.

 

  • Data peribadi yang dikumpulkan akan digunakan untuk mencipta dan mengurus akaun anda. Anda boleh menggunakan akaun anda untuk log masuk ke Aplikasi secara selamat. Jika anda mencipta akaun MyPhilips untuk log masuk ke aplikasi, kami akan menghantar e-mel alu-aluan kepada anda untuk mengesahkan nama pengguna dan kata laluan anda, berkomunikasi dengan anda untuk membalas pertanyaan anda, menghantar pengumuman berkenaan perkhidmatan atau komunikasi pemasaran langsung kepada anda sekiranya anda memilih untuk menerimanya. Anda juga boleh menggunakan akaun MyPhilips untuk memesan produk atau perkhidmatan Philips, mengambil bahagian dalam promosi atau permainan, mengambil bahagian dalam aktiviti media sosial yang berkaitan dengan promosi Philips (contohnya, mengklik 'suka' atau 'kongsi') dan mengambil bahagian dalam ujian produk atau tinjauan.
Data filled in by you

Data Lain Yang Diberikan

Data ini termasuk nama anda, alamat e-mel anda dan ID Unik anda dan jantina anda.

 

  • Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memastikan anda kekal termaklum mengenai produk dan perkhidmatan terkini kami dan peluang lain serta perkembangan dalam Philips. Data ini juga boleh digunakan untuk mengingatkan anda apabila kepala berus perlu digantikan. Kami akan melakukannya melalui e-mel dan/atau pemberitahuan tolak.

Data Peranti

Kami mungkin mengumpulkan maklumat khusus peranti apabila anda memasang, mengakses atau menggunakan Peranti. Maklumat ini termasuklah maklumat tentang Peranti anda yang merangkumi nombor peranti pengguna unik. Kami juga mengumpulkan data sesi dan penggunaan yang berkaitan dengan penggunaan anda pada Peranti.

 

Jika anda menggunakan Pemegang Berus Gigi Philips Sonicare for Kids dengan Peranti Bluetooth, Peranti akan merekodkan maklumat memberus anak anda dan data pemegang berus kemudian menstrimkan maklumat pada Aplikasi. Apabila anda menyambungkan Berus Gigi Philips Sonicare kepada Aplikasi, Aplikasi akan menggunakan data pemegang berus untuk mengira masa memberus selama dua minit, yang pada masa tersebut permainan memberus interaktif akan menggalakkan anak anda untuk memberus gigi mereka. Aplikasi akan menggunakan data ini untuk membimbing dan menyokong pengurusan, penyelenggaraan, pemantauan atau penggalakkan tabiat memberus anak mereka serta untuk memberikan maklumat pemberusan yang diperibadikan dan jadual perkembangan berdasarkan data memberus anak mereka. Tanpa persetujuan ibu bapa secara jelas, data yang digunakan untuk kefungsian ini kekal dalam Aplikasi pada peranti anda. Data ini juga merangkumi nombor Peranti pengguna unik, sesi dan data penggunaan, iaitu maklumat mengenai penggunaan Peranti oleh anda.

 

Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menyediakan perkhidmatan Aplikasi.

Cookies

Kuki

Kami menggunakan kuki, tag atau teknologi yang serupa untuk mengendalikan, menyediakan, menambah baik, memahami dan menyesuaikan Perkhidmatan kami. Kuki membolehkan kami mengecam peranti mudah alih anda dan mengumpulkan data peribadi anda yang termasuk nombor Peranti pengguna unik anda, alamat IP peranti mudah alih anda, jenis pelayar Internet mudah alih atau sistem pengendalian yang anda gunakan, data sesi dan penggunaan atau maklumat prestasi berkaitan dengan perkhidmatan yang merupakan maklumat tentang penggunaan anda pada Aplikasi.

 

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang penggunaan kuki atau teknologi serupa lain yang digunakan dalam Aplikasi ini, sila baca Notis Kuki kami yang boleh didapati di bawah tetapan privasi Aplikasi.

Location data

Data Lokasi

Apabila anda membenarkan akses kepada lokasi data, kami mungkin mengumpulkan lokasi geografi peranti mudah alih anda. Anda boleh menyekat pengumpulan geolokasi melalui tetapan Aplikasi atau peranti mudah alih anda pada bila-bila masa.

Maklumat urus niaga

Jika anda membayar untuk Perkhidmatan kami, kami mungkin menerima maklumat dan pengesahan seperti resit pembayaran, termasuk dari kedai aplikasi atau pihak ketiga lain yang memproses bayaran anda.

Sokongan Pelanggan

Anda mungkin memberi kami maklumat berkenaan dengan penggunaan anda pada Perkhidmatan kami yang merangkumi interaksi anda dengan Philips dan cara menghubungi anda agar kami boleh memberi anda sokongan pelanggan. Kami mengendalikan dan menyediakan perkhidmatan kami yang termasuk menyediakan sokongan pelanggan dan menambah baik, membetulkan dan menyesuaikan Perkhidmatan kami. Kami juga menggunakan maklumat anda untuk memberi respons kepada anda apabila anda menghubungi kami.

Combined data

Data Gabungan

Kami mungkin menggabungkan data peribadi anda, termasuklah data akaun, data lain yang anda berikan, data Peranti, kuki, data lokasi, data yang dikumpulkan semasa interaksi dan penggunaan anda pada saluran digital Philips seperti media sosial, laman web, e-mel, aplikasi dan produk yang berkaitan, alamat IP, kuki, maklumat peranti, komunikasi yang anda klik atau ketik, butiran lokasi dan laman web yang anda lawati.

Data yang digabungkan akan dianalisis dan digunakan untuk memberi anda Perkhidmatan seperti menghantar peringatan kepada anda untuk menggantikan kepala berus bagi Berus Gigi Philips Sonicare for Kids; untuk menyokong pengendalian dalaman Aplikasi dan untuk membantu kami meningkatkan kefungsian kandungan dan kebolehgunaan Aplikasi, Peranti dan Perkhidmatan serta untuk membangunkan produk dan perkhidmatan baru.
 

Jika anda memilih untuk menerima komunikasi promosi tentang produk, perkhidmatan, acara dan promosi Philips yang mungkin sesuai untuk anda berdasarkan pilihan dan amalan dalam talian anda, kami akan menghantar komunikasi pemasaran dan promosi kepada anda melalui e-mel, telefon dan saluran digital lain seperti aplikasi mudah alih dan media sosial. Untuk menyesuaikan komunikasi bagi pilihan dan amalan anda serta menyediakan pengalaman yang lebih sesuai dan diperibadikan kepada anda, kami akan menganalisis dan menggabungkan data peribadi anda. Anda boleh menarik diri dan menyahlanggan daripada komunikasi sedemikian pada bila-bila masa.

Keizinan
Aplikasi mungkin meminta keizinan anda untuk mengakses telefon atau penderia anda (contohnya, kamera, Wi-Fi, geolokasi atau Bluetooth) atau data lain (contohnya, foto, agenda atau kenalan) pada peranti mudah alih anda.

 

  • Kami menggunakan data tersebut hanya apabila diperlukan untuk memberi anda Perkhidmatan dan hanya selepas anda telah memberikan persetujuan yang jelas.
  • Kadangkala, keizinan ialah prasyarat teknikal bagi sistem pengendalian peranti mudah alih anda. Dalam kes sedemikian, Aplikasi mungkin akan meminta keizinan anda untuk mengakses penderia atau data sedemikian tetapi kami tidak akan mengumpulkan data tersebut melainkan jika diperlukan untuk memberi anda Perkhidmatan Aplikasi dan hanya selepas anda memberikan persetujuan.
Third parties

Data Peribadi akan dikongsi dengan siapa?


Philips mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga, rakan niaga atau pihak ketiga yang lain selaras dengan Notis Privasi ini dan/atau undang-undang berkenaan.

Penyedia perkhidmatan

Kami bekerja dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu kami mengendalikan, menyediakan, menambah baik, menyesuaikan, menyokong dan memasarkan Perkhidmatan kami.

 

Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan berikut:

 

  • Penyedia IT dan awan

Penyedia perkhidmatan ini menyampaikan perkakasan, perisian, rangkaian, penyimpanan, perkhidmatan urus niaga dan/atau teknologi berkaitan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi atau menyediakan Perkhidmatan.

Philips mewajibkan penyedia perkhidmatan menyediakan tahap perlindungan yang mencukupi untuk data peribadi anda serupa dengan tahap yang kami sediakan. Kami meminta penyedia perkhidmatan kami memproses data peribadi anda hanya dengan menurut arahan kami dan hanya untuk tujuan khusus yang dinyatakan di atas, hanya mengakses jumlah data minimum yang diperlukan oleh mereka untuk menyampaikan perkhidmatan tertentu dan melindungi keselamatan data peribadi anda.

 

Pihak ketiga yang lain

Philips mungkin juga bekerjasama dengan pihak ketiga yang memproses data peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri. Sila baca notis privasi mereka dengan teliti kerana notis privasi tersebut memberikan maklumat tentang amalan privasi mereka yang termasuk jenis data peribadi yang dikumpulkan oleh mereka, cara mereka menggunakan, memproses dan melindungi data peribadi yang dikumpulkan.

 

Jika Philips berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga yang menggunakan data peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri, Philips akan memastikan anda termaklum dan/atau mendapatkan persetujuan anda selaras dengan undang-undang yang berkenaan sebelum kami berkongsi data peribadi anda.

 

Kadangkala Philips akan menjual perniagaan atau sebahagian daripada perniagaan kepada syarikat lain. Pemindahan pemilikan sedemikian boleh termasuk pemindahan data peribadi anda yang berkaitan langsung dengan perniagaan tersebut kepada syarikat yang membuat pembelian. Semua hak dan kewajipan kami di bawah Notis Privasi kami boleh diserahkan oleh Philips kepada mana-mana sekutunya secara bebas, sehubungan dengan penggabungan, pemerolehan, penyusunan semula atau jualan aset, atau menurut penguatkuasaan undang-undang atau lain-lain, dan kami boleh memindahkan data peribadi anda kepada mana-mana sekutu kami, entiti pengganti atau pemilik baru.


Pemindahan merentasi sempadan

Data peribadi anda mungkin disimpan dan diproses di negara yang kami mempunyai kemudahan atau di negara penyedia perkhidmatan yang berurusan dengan kami. Apabila anda menggunakan Perkhidmatan, maksudnya anda bersetuju dengan pemindahan (jika ada) maklumat ke negara yang bukan negara anda bermastautin dan negara berkenaan mungkin menetapkan peraturan perlindungan data yang berlainan dengan peraturan di negara anda. Dalam keadaan tertentu, mahkamah, agensi penguatkuasaan undang-undang, agensi kawal selia atau pihak berkuasa keselamatan di negara lain tersebut mungkin berhak untuk mengakses data peribadi anda.

 

Jika anda berada di EEA, data peribadi anda mungkin akan dipindahkan kepada sekutu atau penyedia perkhidmatan kami di negara bukan EEA yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Eropah sebagai menyediakan tahap perlindungan data yang mencukupi mengikut piawaian EEA (senarai penuh negara ini tersedia di sini http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Untuk pemindahan dari EEA ke negara yang tidak diiktiraf sebagai mencukupi oleh Suruhanjaya Eropah, seperti Amerika Syarikat, kami telah menetapkan langkah-langkah yang sewajarnya seperti Peraturan Korporat Yang Terikat untuk Data Pelanggan, Penyedia dan Rakan Kongsi Perniagaan dan/atau fasal kontraktual piawaian yang diamalkan oleh Suruhanjaya Eropah untuk melindungi Data Peribadi anda. Anda boleh memperoleh salinan langkah-langkah ini dengan mengikuti pautan di atas atau dengan menghubungi privacy@philips.com.

 

Berapa lamakah kami menyimpan data anda?
Kami akan mengekalkan data peribadi anda selagi diperlukan atau dibenarkan berdasarkan tujuan data dikumpulkan. Kriteria yang kami gunakan untuk menentukan tempoh pengekalan termasuklah: (i) tempoh masa anda menggunakan Aplikasi dan Perkhidmatan; (ii) sama ada kami tertakluk pada kewajipan undang-undang; atau (iii) sama ada pengekalan adalah wajar dengan mengambil kira kedudukan undang-undang kami (seperti berkaitan dengan statut had, litigasi atau penyiasatan peraturan yang berkenaan).

We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.

Choices and rights

Pilihan dan hak anda

Jika anda ingin menghantar permintaan untuk mengakses, membetulkan, memadamkan, mengehadkan atau membantah pemprosesan data peribadi yang anda berikan kepada kami sebelum ini atau jika anda ingin menghantar permintaan untuk menerima salinan elektronik data peribadi anda untuk tujuan penghantaran kepada syarikat lain (setakat hak kepada kemudahalihan data ini diberikan kepada anda menurut undang-undang berkenaan), anda boleh menghubungi kami di privacy@philips.com. Kami akan membalas permintaan anda selaras dengan undang-undang yang berkenaan.

 

Dalam permintaan anda, sila jelaskan data peribadi yang anda ingin mengakses, membetulkan, memadamkan, mengehadkan atau membantah pemprosesannya. Untuk perlindungan anda, kami hanya boleh melaksanakan permintaan berkenaan data peribadi yang berkaitan dengan akaun anda, alamat e-mel anda atau maklumat akaun lain yang anda gunakan untuk menghantar permintaan anda kepada kami dan kami mungkin perlu mengesahkan identiti anda sebelum melaksanakan permintaan anda. Kami akan cuba memenuhi permintaan anda sebaik sahaja boleh dilaksanakan dengan sewajarnya.

 

Sila ambil perhatian bahawa jika anda menggunakan (beberapa) pilihan dan hak anda, anda mungkin tidak dapat menggunakan Perkhidmatan kami lagi, secara keseluruhan atau sebahagian.

We protect your personal data
Kami melindungi data peribadi anda
Kami menitikberatkan tugas kami untuk melindungi data yang anda amanahkan kepada Philips daripada pengubahan, kehilangan, penyalahgunaan, pendedahan atau akses yang tidak sengaja atau tidak dibenarkan. Philips menggunakan pelbagai teknologi keselamatan, langkah-langkah teknikal dan organisasi untuk membantu kami melindungi data anda. Untuk tujuan ini, kami melaksanakan kawalan akses, penggunaan tembok api, protokol selamat dan lain-lain.
Special information for parents
Maklumat khas kepada ibu bapa

Perkhidmatan ditujukan kepada kanak-kanak, seperti yang ditakrifkan dalam undang-undang. Philips berkewajipan untuk mematuhi undang-undang apabila keizinan ibu bapa atau penjaga diperlukan sebelum mengumpulkan, menggunakan atau mendedahkan data peribadi kanak-kanak. Kami bertekad untuk melindungi keperluan privasi kanak-kanak dan kami amat menggalakkan ibu bapa dan penjaga memainkan peranan yang aktif dalam aktiviti dan minat dalam talian anak mereka anda.

 

Jika ibu bapa atau penjaga mendapati anak mereka telah memberikan Data Peribadi kepada kami tanpa persetujuan mereka, sila hubungi kami di privacy@philips.com. Jika kami mendapati kanak-kanak memberikan data peribadi kepada kami, kami akan memadamkan data berkenaan daripada fail kami.

Local specific information
Maklumat khusus setempat: Hak Privasi California Anda (AS sahaja)
Kanun Sivil California Seksyen 1798.83 membenarkan pelanggan kami yang merupakan penduduk di California untuk meminta dan mendapatkan daripada kami maklumat tentang maklumat peribadi (jika ada) yang kami telah dedahkan kepada pihak ketiga bagi tujuan pemasaran langsung dalam tahun kalendar terdahulu. Permintaan ini boleh dibuat sekali dalam setahun dan tanpa dikenakan caj. Jika berkenaan, maklumat ini akan merangkumi senarai kategori maklumat peribadi yang dikongsi dan nama serta alamat semua pihak ketiga yang kami kongsikan maklumat pada satu tahun kalendar yang lalu. Jika anda penduduk California dan ingin membuat permintaan sedemikian, sila lawati laman web privasi kami: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Changes to the privacy notice
Perubahan pada Notis Privasi ini

Perkhidmatan kami mungkin berubah dari semasa ke semasa tanpa notis awal kepada anda. Atas sebab ini, kami berhak mengubah atau mengemas kini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Apabila kami mengemas kini Notis Privasi ini, kami juga akan mengemas kini tarikh di bahagian atas Notis Privasi ini.

 

Kami menggalakkan anda menyemak dari semasa ke semasa versi terkini Notis Privasi ini.

 

Notis Privasi baru akan berkuat kuasa dengan serta-merta selepas diterbitkan. Jika anda tidak bersetuju dengan notis yang disemak semula, anda seharusnya menukar pilihan anda atau mempertimbangkan untuk berhenti menggunakan Perkhidmatan kami. Akses atau penggunaan yang berterusan pada Perkhidmatan kami selepas penguatkuasaan perubahan tersebut bermaksud anda mengakui bahawa anda telah dimaklumkan dan bersetuju dengan Notis Privasi sebagaimana dipinda.

Contact

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai pertanyaan tentang Notis Privasi ini atau tentang cara Philips menggunakan data peribadi anda, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami di privacy@philips.com. Anda juga berhak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan yang kompeten untuk negara atau kawasan anda.

 

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Belanda